سید محمود خوش بین

سید محمود خوش بین
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری صنعتی
شغل: کارشناس رسمی دادگستری - رشته حسابداری و حسابرسی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

از سال 1348 تا 1352 - به عنوان حسابدار در شرکتهای مختلف و بیمه ایران.

از سال 1354 تا 1355 - به عنوان حسابرس در موسسه حسابرسی خبره

از سال 1355 تا 1366 - به عنوان مدیر مالی و عضو هیئت مدیره در شرکت مواد شیمیایی و رنگ ایران

از سال 1366 تا 1369 - به عنوان مدیر مالی در شرکت داروسازی روزدارو

از سال 1369 تا 1372 - به عنوان معاون مالی در گروه صنعتی نیکو

از سال 1372 تا 1376 - به عنوان مدیر مالی در شرکت پاک وش

از سال 1376 تا 1379 - به عنوان مدیر مالی و اداری و قائم مقام مدیر عامل در شرکت سامان شکر

از سال 1379 تا 1388 - به عنوان مدیر عامل در شرکت حسابداران آینده

از سال 1381 تا 1382 - به عنوان مشاور و ناظر مالی در شرکت ارجان نوین

از سال 1383 تا 1384 - یه عنوان مشاور و ناظر مالی در شرکت داریان تجارت

از سال 1383 تا 1386 - به عنوان مدیر مالی و اداری در شرکت پارس لامع

از سال 1387 تا 1388 - به عنوان مشاور و ناظر مالی در شرکت زرین پلاستیک نیلگون

از سال 1384 تا امروز - به عنوان کارشناس رسمی دادگستری - رشته حسابداری و حسابرسی

از سال 1377 تا امروز - به عنوان وکیل مالیاتی.