بهمن آزموده

بهمن آزموده
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق عمومی
شغل: وکیل دادگستری
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:
  •  مشاور حقوقی شرکت ناب اندیشان نیک نام سوشیانت (مشاوره مدیریت ایران تازه)جهت ارایه خدمات حقوقی من جمله تنظیم قراردادها .از 1387/10/01 الی 1388/12/29
  • مشاور حقوقی شرکت شبکه بزرگ  آسیا جهت ارایه خدمات حقوقی من جمله تنظیم قراردادها اعم از قراردادهای فروش و پرسنلی شرکت.از 1389/02/01 الی 1391/12/29
  • وکیل و مشاور حقوقی شرکت فرش دلژین جهت دفاع در دعاوی له و علیه شرکت و ارایه خدمات مشاوره­ای. از 1392/03/01
  • مشاور حقوقی شرکت صرافی
  • کارشناس حقوقی  و وکیل دعاوی له یا علیه بانک
  • وکیل دادگستری