سارا هنرور

سارا هنرور
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیرمالی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی:

 • لیسانس حسابداری 
 • دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت مالی

 

سوابق شغلی:

 • شرکت پانیا آپامه کارا - مشاور مالی و اداری 
 • شرکت خورشید - مشاور مالی و اداری 
 • شرکت ارتباطات تژنت - مدیر مالی
 • شرکت صنایع ساخت ایکا - مدیریت مالی
 • مهندسین مشاور گسترش نیروی تابش - مسئول حسابداری
 • شرکت کارگزاری بانک صادرات - حسابدار
 • بلوک ۱۶ اکباتان - حسابدار
 • تجهیزات پزشکی فرتاش داد شرکت - حسابدار
 • پارندآزمون - کمک حسابدار
 • مدیر عامل شرکت آروین تراز پژوهان 

تهیه و تنظیم صورتهای مالی و اظهارنامه شرکتهای : طیف اشعه - ناموران صنعت ایرانیان- خورشید – پارند آزمون –سیستمها گستره – نسیم پ‍‍ژوهشگران– خاویار زیست ماهی، پارس ایده شیمی- موسسه انجمن علمی هنر اسلامی ایران- هلال درخشان دریا- مبنا رخداد وسسه آموزشی نغمه ی ارشاد و ...