مانوئیل یوحنائی

مانوئیل یوحنائی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابرس و حسابرس داخلی - مشاور مالی و مالیاتی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:
 • سوابق تحصیلی
  • کارشناسی علوم اقتصادی  (دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک ) - سال 1387
  • اخذ مدرک دوره حسابرسی مالی از انجمن خبره ایران - سال 1390
  • فارغ التحصیل دوره عالی حسابداری و مدیریت مالی ( انجمن حسابداران خبره ایران - سال 1393)
  • فارغ التحصیل دوره حسابرسی داخلی خبره  (انجمن حسابداران خبره ایران - سال 1393)
  •  کارشناسی ارشد حسابداری ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه) - سال 1398

 

 • عضویت در انجمن های  تخصصی و حرفه ای
  •  انجمن حسابداران خبره ایران (IICA)  سال 1392
  •  انجمن حسابرسان داخلی ایران (IAIA) سال 1392
  • انجمن حسابداری ایران (IAA) سال 1389
  •  انجمن حسابداری مدیریت ایران (IMAA) سال 1391
  •  انجمن حسابرسی ایران (IAA) سال 1392
  • انجمن علمی بازرگانی ایران (ISCA)

 

 • سوابق شغلی
  • ارائه خدمات و مشاوره مالی و مالیاتی از سال 1378 به شرکتهای بخش خصوصی
  • اراده خدمات مشاوره و طراحی سیستم های حسابداری مدیریت ( صنعتی)
  • ارائه خدمات در کلیه زمینه های حسابرسی داخلی
  • مدیر حسابرسی داخلی در شرکتهای بخش خصوصی
  • همکاری با موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان حسابرس ارشد
  • مدیر عامل موسسه حسابداری و خدمات مالی همراه یار خردمند