م- ش

م- ش
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابدار
استان: خوزستان
شهر: بندرامام خمینی
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

کاردر یک شرکت خصوصی از سال 87 الی 91- همچنین از سال 92 تا کنون