مهدی عاصی

مهدی عاصی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسارسی و حسابداری
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق شغلی و اجرایی

ردیف

عنوان

تاریخ

سمت

از

تا

1

شرکت حایر

1384

1386

کمک حسابدار

2

موسسه حسابرسی نخستین کاوش

1386

1387

کمک حسابرس

3

موسسه حسابرسی آذرین حساب

1387

1390

حسابرس ارشد

4

موسسه حسابرسی متین خردمند

1390

1391

سرپرست

5

شرکت فنی و مهندسی رای دانا

1390

1391

مشاور مالی و مالیاتی

6

شرکت پخش یک و یک

1391

1393

رییس حسابرسی داخلی

7

شرکت پخش یک و یک

1393 1393 رییس حسابداری مدیریت
8 شرکت پخش یک و یک 1394 1395 رییس حسابداری مالی
9 شرکت دیجی کالا (واحد مد و پوشاک دیجی استایل) 1395 1395 رییس حسابداری مالی