محسن صادقی

محسن صادقی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابدار
استان: کردستان
شهر: ساکن تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: