سید سعید نبوی

سید سعید نبوی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیر مالی ومشاور مالی و مالیاتی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

از سال 1362 تا کنون با عنوانهای حسابدار-  سرپرست حسابداری - رییس حسابداری - مدیر مالی -  مشاور مالی و مالیاتی مشغول بکار بوده ام ، در شرکتهای تحت پوشش و خصوصی و موسسات حسابداری و حسابرسی

 

سوابق علمی ،دوره های آموزشی و عضویت مجامع و انجمنهای حرفه ای:
 • لیسانس حسابداری 
 • دوره حسابداری عمومی در مجتمع آموزشی ایران
 • دوره حسابداری در مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی
 • دوره تکمیلی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در مرکز آموزش حسابداران خبره مدیریتPACT
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • عضو انجمن حسابداری ایران 
 • حسابرس امین دیوان محاسبات
 • عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای

سوابق حرفه ای:

 • 1362تا1364- شرکت ساختمانی فرتو (حسابدار)
 • 1364تا1366- شرکت بازرگانی تاواتاب و مهرآسایان( حسابدار)
 • 1368تا1370- شرکت تولیدی نخ البرز؛ تحت پوشش سازمان صنایع ملی(حسابدار درجه یک)
 • 1370تا1376- شرکت تولیدی پوشینه بافت؛تحت پوشش سازمان صنایع ملی(سرپرست صدور اسناد)
 • 1376تا1379- موسسه خدمات مدیریت فرزام(کارشناس حسابداری و حسابرسی)
 • 1379تا1380- شرکت کامپیوتری رهیاب؛تحت پوشش تایدواترخاورمیانه(مدیرمالی و اداری)
 • 1379تا1380- شرکت ساختمانی فرآمددریا؛تحت پوشش تایدواترخاورمیانه(مدیرمالی اداری)
 • 1380تا1382- شرکت تولیدی دستکش گیلان( رزماری سابق- مدیرمالی واداری)
 • 1382تا1383- شرکت تولیدی پارس مشبک(مدیرمالی واداری)
 • 1384 تا 1388 – شرکت پشتیبان ابزار پارس(مشاورمالی)
 • 1384تا 1388- شرکت بازرگانی صدری(مشاور مالی)
 • 1385تا1386- شرکت گزینه طلایی؛ازشرکتهای اقماری آچیلان در(مدیرمالی اداری)
 • 1385تا1391- شرکت پارسوار( مشاور مالی)
 • 1385تا 1388- شرکت فنی مهندسی فراخوان ( مدیرمالی اداری)
 • 1385 تا1386- شرکت زنبق طلایی ( مشاوره  مدیریتی)
 • 1386تا 1388 – شرکت بازرگانی ستاره آبی چابهار ( مشاوره مالی )
 • 1386 تا1388 – شرکت بازرگانی نیما تهویه ( مشاوره مالی)
 • 1388 تا 1389 – شرکت ارتعاشات صنعتی ایران (مشاور و مدیرمالی اداری)
 • 1388 تا 1389- شرکت احیای صنعت روی زنجان (مشاور و مدیر مالی اداری )
 • 1388 تا 1389 – شرکت پدیده کیمیای زنگان ( مشاور و مدیر مالی اداری )
 • 1388 تا 1391 – شرکت بازرگانی پارس سینوحه پاد( مشاور مالی و مالیاتی )
 • 1388 تا 1390 – هتل بزرگ ارم ( مشاور مالی و مالیاتی )
 • 1388 تا1388 – شرکت بازرگانی فراسامهر( مشاور مالی و مالیاتی )
 • 1390تا 1391– شرکت فن آوران بتن ایرانیان ( مشاور مالی و مالیاتی )
 • 1391 تا کنون – شرکت صنایع رنگ و لعاب آذر مینا سرام ( مدیر مالی اداری )

سوابق تدریس:

 • 1375 تاکنون- تدریس خصوصی حسابداری و حسابرسی در سطوح: دبیرستان، هنرستان، کاردانش،کارشناسی دولتی و آزاد و پیام نور