صادقی

 صادقی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: دانشجوی ارشد حسابداری
استان: اصفهان
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: