سجاد احمدی

سجاد احمدی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: دولتی
استان: خوزستان
شهر: اهواز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:
 • تحصیلات
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه – حسابداری - کارشناس ارشد
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان - حسابداری – کارشناسی
 • سوابق کاری
  • حسابدار،بازرس،حسابرس مسئول - وزارت دارایی
  • حسابدار - بانک سینا
 • سوابق آموزشی
  • مدرس دورههای آموزشی نرم افزارهای گرافیکی در آموزشگاههای ازاد
  • مدرس دورههای آموزشی مستند سازی اموال غیر منقول دولتی
 • توانمندیها
  • تخصص و تسلط کامل به امور مالی و محاسباتی دولتی
  • تخصص و تسلط کامل به امور ثبتی و حقوقی اموال دولتی
  • تخصص و تسلط کامل به امور حقوقی و ثبتی املاک دولتی
  • تخصص و تسلط کامل به امور مستند سازی اموال غیر منقول دولتی
  • تخصص و تسلط کامل به امور اداری و استخدامی کارکنان دولت