علی صفرزاده لطفی

علی صفرزاده لطفی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی مدیریت اجرایی(MBA)
شغل: مدیرعامل و عضوهیات مدیره شرکت
استان: سمنان
شهر: سمنان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: