هاشم همتی

هاشم همتی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: رئیس حسابداری و مدیر فنی
استان: گیلان
شهر: رشت
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی  - طبرستان چالوس -حسابداری
 • کارشناسی ارشد  - دانشگاه کار ( قزوین )  - حسابداری

    
دوره های آموزشی طی شده

 • دوره کار آموزی در جهاد کشاورزی استان گیلان
 • دوره آموزشی سیستم های یکپارچه مالی و نرم افزارهای حسابداری همکاران سیستم ، پارسه ، پارامیس ، هلو و غیره
 • عضو انجمن حسابداری ایران بشماره 9221906


سوابق کاری

 • شرکت آذرنوین صنعت  (87-90 )  حسابدار
 • موسسه حسابرسی ادیب ( 90-91 )   حسابرس
 • شرکت تولیدی مطهر گیلان ( لبنیات سرگل ) ( 91- تا کنون)  رئیس حسابداری
 • شرکت حسابداری چرتکه حساب ( 92- تا کنون)  مدیر فنی

    
 توانایی و مهارت ها

 • تسلط کامل به تهیه صورت های مالی - صورت های مالی تلفیقی - اظهارنامه مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده - تنظیم گزارش معاملات فصلی -ثبت ، نگهداری و تحریر دفاتر مالی قانونی

 • آشنایی کامل با استانداردهای حسابداری ، حسابرسی و قوانین  ( قانون مالیاتهای مستقیم - قانون مالیات بر ارزش افزوده - قانون تجارت - قانون کار - قانون بیمه تامین اجتماعی )

 • تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی - بودجه ریزی - پیاده سازی و انجام عملیات حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای تولیدی و خدماتی

 • تفسیر، تجزیه  تحلیل صورتهای مالی و تعدیل صورتهای مالی براساس شاخص تورم