عزیزی

عزیزی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیرمالی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

تحصیلات:

کارشناس حسابداری ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق شغلی:

 • شرکت مهندسی بازرگانی آفاق صنعت  ،کارمند مالی
 • شرکت تعاونی مسکن آموزش و پرورش منطقه 3 تهران حسابدار پروژه فراز
 • شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران ، کمک حسابدار
 • شرکت مهندسی بهساز روش ،مسؤل امور مالی
 • شرکت ندای علم و صنعت ،حسابدار پروژه مجتمع فرهنگی هنری بم
 • شرکت مهندسی بهساز کوثر ،مسؤل امور مالی
 • شرکت مهندسی زیر ساخت گستر قائم ،مدیر امور مالی و اداری

توانمندی ها:

 • ثبت اسناد مالی
 • تحریر دفاتر قانونی
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی
 • تحریر اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده و تهیه صورت ماده 169
 • مسلط به امور حسابداری پروژه ها و پیمانکاری(آشنایی با شرایط عمومی پیمان)
 • مسلط به تهیه لیست حقوق،بیمه ، مالیات

سوابق حرفه ای :

 • عضو انجمن حسابداری ایران