مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: کامپیوتر
شغل: مدیریت رازنامه
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

12 سال سابقه نرم افزار مرتبط با پورتالهای سازمانی و وب سایت:

 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال اینترنتی شرکت سهامی بیمه ایران
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال درون سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال تعاونی شرکت سهامی بیمه ایران
 • مدیر پروژه راهبری  محتوای پورتال اینترنتی و درون سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال اینترنتی و پورتال داخلی وزارت صنایع و معادن
 • مدیر پروژه پیاده سازی پوتال اینترنتی وزارت ورزش و جوانان
 • مدیر پروژه پیاده سازی پوتال اینترنتی بانک سرمایه
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال داخلی بانک سرمایه
 • مدیر پروژه پیاده سازی پوتال اینترنتی بانک سینا
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • مدیر پروژه پیاده سازی پایگاه خبری شاتا
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال اینترنتی شرکت بیمه سینا
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال اینترنتی ماهر
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال اینترنتی سازمان ملی جوانان
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال اینترنتی پژوهشگاه مواد و انرژی
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال فرهنگی سرباز- سازمان وظیفه عمومی
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مدیر پروژه پیاده سازی پوتال درون سازمانی انتشارات سوره مهر
 • مدیر پروژه پیاده سازی پوتال اینترنتی نظام صنفی رایانه ای کشور
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال اینترنتی دانشگاه علوم پزشکلی لرستان
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال اینترنتی معاونین فنی و عمرانی کلانشهرهای کشور
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال اینترنتی شرکت ساختمانی پی چین
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال اینترنتی شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال اینترنتی شرکت پلی پروپیلن جم
 • مدیر پروژه پیاده سازی پورتال اینترنتی رایان سایپا
 • ...