مینا احمدی

مینا احمدی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت
شغل: مدرس دانشگاه
استان: مازندران
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد: مدیریت MBA 
سوابق آموزشی
 • تدریس در دانشگاه های پیام نور مازندران از سال 1388 تاکنون (گروه آموزشی مدیریت بازرگانی،دولتی،صنعتی،حسابداری)
 • تدریس در دانشگاه های غیرانتفاعی مازندران از سال 1389 تاکنون( گروه آموزشی مدیریت بازرگانی،دولتی،صنعتی،حسابداری)
 • تدریس در دانشگاه های علمی کاربردی مازندران از سال 1389 تاکنون
 • مدرس مرکز مطالعات و آموزشهای بازرگانی استان مازندران(دوره های بازاریابی،مهندسی فروش،فنون مذاکره،تحقیقات بازار، حقوق تجارت،بازاریابی بین الملل و...).1387
 • مدرس مرکز جهاد دانشگاهی استان مازندران (بازاریابی،بازارگرایی،فنون تبلیغات و...)-1389
 • مدرس دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و بازاریابی رابطه مند(RM) در سمینار آموزشی مدیران و
 • معاونین شعب بانک رفاه استان مازندران، بانک ملی استان مازندران.1389
 • مدرس دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در استانداری مازندران
 • مدرس دوره های آموزشی اصناف وبازرگانی استان مازندران(ساری)
 • مدرس دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در اداره حمل ونقل، محیط زیست استان مازندران
سوابق پژوهشی
 • ارائه طرح پژوهشی با موضوع شناسایی وضعیت بازارهای کشور بلاروس بعنوان بازار هدف کالا صادراتی ایران-همکاری با دکتر رحمانی(استادیار و مدیر گروه مدیریت دانشگاه پیام نور )
 • مقاله پژوهشی باعنوان تاثیر مدیریت اجزای سرمایه در گردش برسودآوری و ارزش گذاری شرکت ها در بازار،فصلنامه پول واقتصاد،1392
 
فهرست مقالات پذیرفته شده در همایش ها و سمینارهای علمی
 • مقاله پژوهشی با عنوان تعیین موقعیت استراتژیک سازمان بازرگانی استان مازندران با استفاده از ماتریس تجزیه تحلیل داخلی خارجی (IE)- چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک – تهران،1388
 • مقاله پژوهشی با عنوان" بررسی رابطه و تاثیر تسهیم دانش و سرمایه بر توسعه اجرای استراتژی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران.1389
 • مقاله پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اشتراک گذاری دانش مدیریت ضمنی در اداره امور مالیاتی استان لرستان". سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش. تهران..1389
 • مقایسه تئوریکی کاربرد DEA در ارزیابی عملکرد سازمانها در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران-دانشگاه مازندران.1388
 • ارائه مقاله با عنوان ضرورت خوشه سازی شرکتهای کوچک و متوسط(SME) جهت کاهش مرگ ومیربنگاهها -همایش فعالیت های اقتصادی سازمان پیام نور کشور،تهران،1387
 • مطالعه سیاست ها و ابزارهای تنظیم بازار کالا و خدمات - همایش فعالیت های اقتصادی سازمان پیام نور کشور،تهران،1387
 • ارائه مقاله تحت عنوان مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی در اولین همایش نظام پذیرش و پیشنهادات استان مازندران،1387
 • نقش عوامل فرهنگی در خلاقیت و نوآوری سازمان ها در اولین همایش مدیران سبز دانشگاه پیام نور استان مازندران 1387،
 • تجارت الکترونیکی و نقش آن در توسعه صادرات کالا و خدمات در دومین همایش تجارت الکترونیکی اداره بازرگانی استان مازندران،مرداد1388.
 • ارائه مقاله تحت عنوان بررسی و شناسایی معیارها ومدلهای پیاده سازی تجارت الکترونیکی در در چهارمین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت کاربردهای فناوری اطلاعات. دانشگاه پیام نور استان مازندران(نوشهر).خرداد 1389
 • مطالعه تئوریکی کارآفرینی سازمانی و انواع آن بر مبنای لایه های کارآفرینی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،نوآوری و کارآفرینی 1389- شیراز.
 • سطوح یادگیری کارآفرینانه، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی 1389- شیراز. ٣
 • ارائه روشی برای تعیین الزامات پیاده سازی مدیریت دانش مشتری(CKM)، ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش.تهران.1392
 • مطالعه چرخه مدیریت دانش و ایجاد کارکنان دانش مدار در بانکها، کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها 1392،شیراز.(International management Conference)
 • تعیین اولویت استراتژیها در سطح کل سازمان با استفاده از ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی(QSPM) (مطالعه موردی:سازمان بازرگانی استان مازندران. کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها.شیراز،1392
 • بررسی و تحلیل نقش نوآوری در یک بنگاه اقتصادی به عنوان گرنت برای مدیریت ،اولین همایش ملی مدیریت کسب وکار.همدان.1392
 • بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض و خلاقیت مدیران در شرکت های کوچک ومتوسط، سومین کنفرانس بین  1392،کیش جزیره.( 3rd International Conference on Behavioral Sciences)رفتاری علوم المللی
 • بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند تجاری (مطالعه موردی انتخاب گوشی تلفن همراه)،هشتمین کنفرانس بین المللی برند،تهران.1392
 
فهرست مقالات ارائه شده به همایش ها و سمینارهای علمی کشور
 • مقایسه تئوریکی- تجربی شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار در مجله بورس اوراق بهادار کشور- در دست بررسی
 • عوامل اثر گذار بر استفاده از خدمات دولت الکترونیک میان شهروندان،کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه،ایران،تهران. در دست بررسی
سوابق حرفه ای
 • مدیر اجرائی شرکت صبا عرصه (4 سال)
 • تدوین برنامه ریزی استراتژیک در سازمان بازرگانی استان مازندران
 • تدوین وبازنگری دروس رشته بازاریابی مقطع کاردانی در دانشگاه علمی کاربردی
 • تدوین وبازنگری دروس رشته بازاریابی مقطع کارشناسی در دانشگاه علمی کاربردی
سوابق علمی
 • انتخاب پژوهشگر برتر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مازندران، در همایش نخبه های علمی -پژوهشی دانشگاه پیام نور کشور،تهران،1388.
مهارتها
 • مهارتهای نرم افزاری
  • تسلط کامل به ICDL
  •  . ... SPSSو out look ، Excel، PowerPoint ،Word افزار نرم به کامل تسلط ٤
 • آشنایی با زبانهای خارجی
  • زبان انگلیسی(خواندن: عالی ،نوشتن: عالی، مکالمه :خوب)
 • سایر مهارتها
  • مهارتهای روش تدریس
  • مهارتهای روش تحقیق
  • مهارت کارآفرینی
  • مهارت های کسب وکار وکارآفرینی
  • تسلط کامل به برنامه ریزی استراتژیک، تحقیقات بازاریابی
  • آشنا به بانکداری الکترونیکی