امین وحید

امین وحید
تحصیلات: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: اداری
شغل: مدیر اداری
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: اداری