مصطفی

مصطفی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: عمران
شغل: سرپرست کارگاه
استان: خوزستان
شهر: ماهشهر
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: