زین العابدین شیخ بگلو

زین العابدین شیخ بگلو
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
شغل: رئیس اداره تحول اداری سازمان غذا و دارو
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

تحصیلات:

 • کارشناسی – مدیریت دولتی 
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(تشکیلات و بهبود روشها) 
 •  دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی

سوابق اجرایی:

 • کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مرند کارشناس امور آموزشی80-82
 • کارشناس تشکیلات– مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت 83-84
 • کارشناس مسئول طبقه بندی مشاغل و تشکیلات -  مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت 84-8/6/91
 • سرپرست نیروی انسانی پایگاه امام سجاد (ع) وزارت بهداشت
 • مسئول طبقه بندی مشاغل و تشکیلات سازمان غذا و دارو از تاریخ 6/8/91
 • رئیس اداره تحول اداری سازمان غذا و دارو از سال 93 تا کنون
 • کارشناس رسمی دادگستری در امور اداری و استخدامی
 • مدیر سایت اطلاع رسانی و تحلیلی "طبقه بندی مشاغل کارمندان وکارگران" به آدرس www.sheikhbagloo.ir  یا www.sheikhbagloo.blogfa.com
 • عضویت در کمیسیون ها و کمیته ها :
  • عضو شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان غذا و دارو
  • عضو کمیته نظام پیشنهادات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • عضو کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل سازمان غذا و دارو
  • عضو کمسیون تحول اداری سازمان غذا و دارو
  • دبیر کمیته سرمایه انسانی سازمان غذا و دارو
  • عضو کمیته ساختارو فناوریهای مدیریتی سازمان غذا و دارو
  • عضو کمیته مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو
  • عضو انجمن علوم مدیریت ایران
  • عضو انجمن مدیریت ایران

سوابق پژوهشی :

 • تالیف کتاب آنچه مدیران ارشد باید بدانند انتشارات جنگل جاودانه سال 94
 • تالیف کتاب مدیریت جهادی با رویکرد سلامت به بهبود منابع انسانی انتشارات سخنوران سال 95
 • بررسی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر استقرار شایسته سالاری در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (پایان نامه)
 • همکاری در تدوین و ابلاغ طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه های علوم پزشکی کشور(کتاب)
 • همکاری در طرح بازنگری شرایط احراز مشاغل تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در رسته بهداشتی و درمانی و رسته آموزشی و فرهنگی
 • همکاری در تدوین و  اجرای ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران وزارت بهداشت
 • همکاری در تنظیم نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور
 • همکاری در تدوین آئین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاههای علوم پزشکی
 • همکاری در تدوین و اجرای آئین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی
 • همکاری در تدوین و  اجرای دستورالعمل انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری
 • همکاری در بررسی و راه اندازی سامانه ارتقاء رتبه کارمندان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی

سوابق تدریس:

 • مدرس دروس مدیریت و روش تحقیق دانشگاه جامع علمی و کاربردی 
 • تدریس آئین نامه های اجرایی و طرح طبقه بندی مشاغل برای کارشناسان طبقه بندی مشاغل دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 • برگزاری کلاسهای آموزشی راه اندازی و کار با سامانه ارتقاء رتبه کارمندان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی
 • تدریس درزمینه امور اداری و استخدامی و ساختار سازمانی در موسسه آموزشی مطالعات منابع انسانی راهبران توسعه