علی کاوه

علی کاوه
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت
شغل: کارمند
استان: یزد
شهر: یزد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

درابتدا بعنوان کارشناس ناظر مقیم در بیمارستان در سازمان بیمه استخدام ومشغول بکار شدم و علاوه بر آشنائی با کتاب تعرفه های پزشکی با کد اعمال جراحی و نحوی محاسبه هزینه پرونده های بیمارستانی آشنا و با شیوه و نحوی رسیدگی به پرونده های بستری و سرپائی بیمارستانها نیزتسلط پیدا نموده و علاوه  بر نظارت ،کار رسیدگی به پرونده های فوق الذکر را هم انجام میدادم در این مدت با بیماریهای جسمی و روانی انسان آشنا و  شیوه درمان و داروهای  موجود برای درمان این امراض را نیز فراگرفتم.

سپس بنا به ضرورت بعنوان رئیس اداره بیمه شهرستان مشغول به فعالیت شده و بدلیل الزام ایجاد شده با قوانین بیمه های درمانی و تامین اجتماعی آشنا و نحوی استرداد وجه و حق بیمه از بیمه شدگان و صدور دفترچه بیمه را آموخته و بکار بستم.

سپس بعنوان رئیس اداره امور اداری مشغول و در اینجا نیز با قوانین استخدامی ؛ تخلفات اداری ، کارگزینی ، تشکیلات، قانون مدیریت خدمات کشوری ، طبقه بندی مشاغل، آموزش کارکنان دولت ، مناقصات و استعلام ها و خرید در اد ارت دولتی ، انبارداری ، تایمکس و قوانین مرتبط با نقلیه ، مشکلات حقوقی و بسیاری دیگر از قوانین آشنا و نحوی استفاده و استناد به آنها را نیز فراگرفتم