محمدشفیع علامه

محمدشفیع علامه
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: جامعه شناسی
شغل: بازنشسته
استان: همدان
شهر: همدان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: