شرکت نی نوش شیراز

تاریخ تاسیس: 1379-09-29
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: تولیدی
استان تاسیس: فارس
شهر: شیراز
تلفن 1 : 07124452920
تلفن 2 : 07124452110
فکس: 07124452005
پست الکترونیکی: [email protected]
وب سایت:
آدرس: شیراز زرقان شهرک صنعتی آبباریک کدپستی 7341986444
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: تکنولژی پ
استان: فارس
شهر: شیراز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: