مرتضی آمری نیا

مرتضی آمری نیا
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
شغل: مدیر امور قراردادها - مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مرتضی آمری نیا دارای 17 سال سابقه در حوزه پروژه‌های عمرانی و در زمینه تخصصی مباحثی چون قراردادهای ساخت، طراحی و تأمیـن، همچنین مدیریت ادعــاهای فنی، قــراردادی و راهبری کمیسیون های مربوطه  می باشد.

سوابق آموزشی و پژوهشی :

 • تألیف:
 • مقالات :
 • مشاور و مدرس دوره های قرارداد و مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

آخرین فعالیت ها :

 • سخنران اصلی اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه- موضوع سخنرانی : روش های کمّی سازی هزینه ای دعاوی در پروژه های ساخت – دانشگاه تهران
 • دوره قرارداد و مدیریت ادعا - وزارت نیرو
 • دوره قرارداد و مدیریت ادعا – شرکت کیسون
 • دوره قرارداد و مدیریت ادعا – انجمن پیمانکاران نفت و گاز
 • مدیر وبسایت  آموزش محور اصول مدیریت ادعا - www.claimlaws.ir

سوابق ‏اجرایی:

 • مدیر امور قراردادها
 • شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاری فعال در زمینه های خطوط ریلی، ساخت کارخانه سیمان، سنگ آهـن(کنسانتره و گندله سازی)، تصفیه خانه های صنعتی، خطوط انتقال آب در قالب قراردادهــای C-PC-EPC-EPCF
 • مشاور مدیر عامل در حوزه حقوق پیمان تعاونی کارکنان وزارت راه  و ترابری
 • آخرین فعالیت : تهیه لایحه دفاعیه  مربوط به ادعاهای مطروحه از جانب پیمانکار و شرکت در جلسات دادگاه قضایی با سمت کارشناس و مشاور حقوق پیمان
 • تهیه و تنظیـــم بیش از 60 مورد بســـته مدیریت ادعا،( دعاوی فنی و قراردادی) مرتبط با  پروژه های عمرانی.

Web: www.claimlaws.ir

LinkedIn: https://ir.linkedin.com/in/morteza-amerinia-59b64559