ابراهیم روحانی

ابراهیم روحانی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق قضایی
شغل: آستان قدس رضوی
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

14سال در سمت کارشناس حقوقی آستان قدس رضوی مشغول به خدمت بوده ودر حال حاضر نیز در یکی از ادارات این سازمان مشغول به خدمت میباشم .