علی اکبر جلیلوند

علی اکبر جلیلوند
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مدیریت
شغل: مدیریت عامل , مشاور عالی هیئت مدیره - مدیر و مشاور منابع انسانی - فروش و بازاریابی و مدرس دانشگاه
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

 

 • سوابق کاری :  

  • گروه صنعتی تندیس - معاونت منابع انسانی و اداری   "مدیریت عامل"                   

  • گروه مپنا ( بویلر )- مدیر منابع انسانی  و اداری

  • وزارت صنایع و معادن  ( هرمزآل) -  مدیر منابع انسانی  و اداری

  • شرکت  عدالت عضو هیئت مدیره  و مدیر عامل

  • مشاور عالی هیئت مدیره , مدیر عامل

  • مشاور گروه سایپا

  • مدرس دانشگاه

 • سوابق آموزشی :

  • دارای مدرک طرح طبقه بندی مشاغل از وزارت کار و امور اجتماعی( عضویت در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل ) 

  • دارای مدرک روشهای  ارزیابی عملکرد پرسنل  از  سازمان مدیریت صنعتی(نمره 19 از 20)

  • دارای مدرک مدیریت استراتژیک عملکرد سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی ( نمره 19 از 20)

  • کارشناس رسمی دادگستری در  حوزه کار و کارگری و روابط کار ( رتبه 1)

  • دارای مدرک کانون توسعه ارزیابان نیروی انسانی( عضو کمیته عالی جذب ) 

  • دارای مدرک مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور  

  •    ( نماینده مدیریت در گروه تندیس )OHSASدارای مدرک ممیزی

  • دارای مدرک تعالی سازمانی از وزارت علوم

  •   ICDL دارای مدارک

        

 • عضویت تخصصی  :

  • عضویت در شبکه هم اندیشی تعالی منابع انسانی

  • عضویت درکمیته های (دارای حکم سازمانی  )هیئت اجرایی- تعالی سازمانی – بر نامه ریزی استراتژیک – کمیسیون معاملات ( عضو ثابت )- شورای اطلاع رسانی( رئیس )- کمیته عالی پیشنهاد – کمیسیون سازمان و تشکیلات – شورای نظام پیشنهادات( رئیس )-کمیته وام( رئیس) –کمیته کارانه –کمیته عالی  جذب  – کار  وخانواده (رئیس)–کمیته عالی منابع انسانی –کمیته استراتژی سازمانی – کمیته انضباطی( رئیس ) – کمیته عالی آموزش ( رئیس )- کمیته داوری همکار نمونه

 

 •   دارای جایزه تعالی منابع انسانی از سازمان تعالی منابع انسانی ایران و اطاق بازرگانی در  شاخه های:

  • بهره وری نیروی انسانی

  • تعالی نیروی انسانی

  • کارایی فرایند 

  • بهر وری کل عوامل

 

 • لوح تقدیر :

 • دارای لوح تقدیر از گروه صنعتی تندیس

  - دارای لوح تقدیر استاد نمونه دانشگاه

  -دارای لوح تقدیر از  بنیاد شهید استان هرمزگان

  - دارای لوح تقدیر از گروه صنایع غذایی

  - دارای لوح تقدیر از گروه عدالت و قشم

*دارای جایزه تعالی از سازمان تعالی منابع انسانی ایران و اطاق بازرگانی در  شاخه های:

-بهره وری نیروی انسانی

- تعالی نیروی انسانی

- کارایی فرایند 

-بهره وری کل عوامل

*تدوین  بر نامه استراتژیک فروش/ منابع انسانی: -(مطالعه وضع موجود - تصویرسازی وضع مطلوب- تحلیل فاصله- بازنگری چشم انداز - تدوین استراتژیها- تدوین برنامه های عملیاتی)

برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی - تجزیه و تحلیل مشاغل -تهیه شرح شغل و شرایط احراز - طراحی مدل شایستگی برای کلیه مشاغل - برنامه­ریزی مسیر حرفه­ای - آموزش و بهسازی منابع انسانی- تدوین و پیاده سازی نظام جامع آموزش- تهیه شناسنامه سلامت برای کلیه کارکنان –تدوین برنامه استراتژیک فروش و اجرای آن- ایجاد ساختار  بازاریابی