علی اکبر جلیلوند

علی اکبر جلیلوند
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مدیریت
شغل: مدیریت عامل , مشاور عالی هیئت مدیره گروه صنایع غدایی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

 

 • سوابق کاری :  

  • گروه صنعتی تندیس - معاونت منابع انسانی و اداری    - مدیریت کارخانه و قائم مقام مدیریت عامل                     

  • گروه مپنا ( بویلر )- مدیر منابع انسانی  و اداری

  • وزارت صنایع و معادن  ( آلومینیوم ) -  مدیر منابع انسانی  و امور اجتماعی 

  • عضو هیئت مدیره  و مدیر عامل شرکت  تولید و پخش مواد غذایی

  • مشاور عالی هیئت مدیره گروه صنایع غدایی , مدیر عامل

  • مشاور گروه سایپا

  • مدرس دانشگاه

 • سوابق آموزشی :

  • دارای مدرک طرح طبقه بندی مشاغل از وزارت کار و امور اجتماعی( عضویت در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل ) 

  • دارای مدرک روشهای  ارزیابی عملکرد پرسنل  از  سازمان مدیریت صنعتی(نمره 19 از 20)

  • دارای مدرک مدیریت استراتژیک عملکرد سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی ( نمره 19 از 20)

  • کارشناس رسمی دادگستری در  حوزه کار و کارگری و روابط کار ( رتبه 1)

  • دارای مدرک کانون توسعه ارزیابان نیروی انسانی( عضو کمیته عالی جذب ) 

  • دارای مدرک مدیریت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور  

  •    ( نماینده مدیریت در گروه تندیس )OHSASدارای مدرک ممیزی

  • دارای مدرک تعالی سازمانی از وزارت علوم

  •   ICDL دارای مدارک

        

 • عضویت تخصصی  :

  • عضویت در شبکه هم اندیشی تعالی منابع انسانی

  • عضویت درکمیته های (دارای حکم سازمانی  )هیئت اجرایی- تعالی سازمانی – بر نامه ریزی استراتژیک – کمیسیون معاملات ( عضو ثابت )- شورای اطلاع رسانی( رئیس )- کمیته عالی پیشنهاد – کمیسیون سازمان و تشکیلات – شورای نظام پیشنهادات( رئیس )-کمیته وام( رئیس) –کمیته کارانه –کمیته عالی  جذب  – کار  وخانواده (رئیس)–کمیته عالی منابع انسانی –کمیته استراتژی سازمانی – کمیته انضباطی( رئیس ) – کمیته عالی آموزش ( رئیس )- کمیته داوری همکار نمونه

 

 •   دارای جایزه تعالی منابع انسانی از سازمان تعالی منابع انسانی ایران و اطاق بازرگانی در  شاخه های:

  • بهره وری نیروی انسانی

  • تعالی نیروی انسانی

  • کارایی فرایند 

  • بهر وری کل عوامل

 

 • لوح تقدیر :

  • دارای لوح تقدیر از گروه صنعتی تندیس

  • دارای لوح تقدیر از  بنیاد شهید استان هرمزگان 

 

 •  کارهای اجرایی :

  • تدوین دستور العمل های:  ارتقاء سازمانی کارکنان  در دو سطح کارشناسان و مدیران   مرتبط باواحدهای آموزش –ارزیابی عملکرد –امور کارکنان و بخش فنی واحد ؛ وموردتایید کارشناسان ارشد وزارت کار   – طرح طبقه بندی مشاغل  - دستور العمل آموزش – کارراهه شغلی – تدوین آزمون های شغلی ( جذب  و رضایت شغلی ) 

  • تدوین دستور العمل های:  روش اجرایی ( جذب ؛ وام- انضباط کار-تردد –مقررات داخلی و ... )  – ارزیابی عملکرد  وزارت صنایع ( هرمزال)

  • تدوین دستورالعمل های  : روش اجرایی پرسنلی  ( جذب ؛ وام- انضباط کار-تردد – مقررات داخلی و... )  - ارزیابی عملکرد – نظام پیشنهادات –ارتقاء سازمانی – ساختار سازمانی –طرح طبقه بندی مشاغل- مدیریت استراتژیک  - آموزش و کاراهه شغلی در گروه صنعتی تندیس

  • طراحی مسیر شغلی از کارکنان - ارائه مدل شایستگی های مدیران سازمان - ارائه مدل شایستگی های کارکنان سازمان - مدیریت (ارزیابی) عملکرد کارکنان - تدوین استراتژی  امور منابع انسانی - فرهنگ پذیری کارکنان – فرهنگ سازمانی - مدیریت سازمان از سطح فعلی به سمت سطح مطلوب  - استاندارد سازی مشاغل - ارائه الگوی مدیریت دانش  سازمان -تدوین سیستم جذب وآزمونهای جذب و استعداد کارکنان ،مدیران و متخصصین - ارایه فرآیندهای اصلی منابع انسانی و بازنگری روش های اجرایی موجود -کنترل کارکنان، مانند: دستورالعمل تشویق و انضباطی کارکنان با اخذ تائیدیه اداره کار، نظام پیشنهادات ، رفاهیات وارائه سیستم جامع منابع انسانی- اتوماسیون اداری - تدوین آئین نامه های داخلی سازمان ،و...