عبدالجواد عابدی فرد

عبدالجواد عابدی فرد
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
شغل: مشاور فنی صنایع شیمیائی و پتروشیمیایی-مدیریت پروژه-مشاوره پروژه- انتقال تکنولوژی-بازرگانی خارجی
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

تحصیلات :

 • کارشناسـی مهندسـی شیمـی - گرایش پتروشیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - گرایش فرایند و محیط زیست- دانشگاه شیراز

سوابق کاری :

16 سال سابقه کار مفید وتماموقت در صنایع شیمیائی وپتروشیمیایی استان اصفهان

 • از آذر ماه 1391 تا کنون - محل خدمت : صنایع شیمیائی فرشید شهرضا ( پالایش و تولید انواع حلالها و روغنهای صنعتی- واقع در شهرک رازی جنوب اصفهان )- سمت : مسئول پروژه
 • از تیرماه 1383 تا آذر ماه 1391 - 8 سال و نیم تمام وقت ، از مهرماه 1392 تا کنون بصورت پاره وقت بعنوان مشاور فنی کارخانه - محل خدمت : شرکت رزینفام ( تولید کننده رزینهای امولسیونی آب پایه )- سمت : سرپرست و معاون کارخانه - مدیر فنی و تعمیرات
 • از دی ماه 1380 تا تیرماه 1383- 2 سال و نیم، تمام وقت - محل خدمت : شرکت T.M.D ) تولید کننده مواد اولیه الیاف مصنوعی ) - سمت : کارشناس ارشد فرایند در پروژه افزایش ظرفیت ( ناظر پروژه در بخش تحقیق و مهندسی- همکاری با شرکت Chemicals SK 
 • از اسفند 1377 تـا دی ماه 1380 - 3 سال، تمام وقت - محل خدمت : صنـایع شیـمیــائـی اصفهــان ( تولیـد کننده انـواع اسیـدهـای معدنی،آلــی و حلالهـا ) - سمتها : (الف) کارشنـاس ارشـد تحـقـیقـات ( از اسفند 1377 تا تیرماه 1379 ( ( ب ) کارشناس ارشد فنی و طراح تجهیزات فرایندی در معاونت فنی ومهندسی - ازمرداد 1379 تا دی ماه 1380 
 • از مهرماه 1378 تا تیرماه 1388  - 10 سال پاره وقت  - محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا ، سمت : مدرس دروس بهداشت و ایمنی در صنایع شیمیائی ، ایمنی در صـنایع نفـت و پتروشـیمی ، مکانیـک سـیالات و انتقال حرارت جبرانی صنایع شیمیائی، انتقال حرارت کاربردی، موازنه جرم و انرژی ، ترمودینامیک1

 توانـائیهــا و مهارتها :

 • مدیریت پروژه ( مدیریت فنی ، برنامهریزی و نظارت برپروژههای شیمیائی، پالایشگاهی و پتروشیمیائی )
 • برآورد فنی و اقتصادی وتهیه طرحهای توجیهی پروژه های جدید تولید مواد شیمیائی و برآورد طرح توسعه پروژه های در حال کار.
 • طراحی کارخانجات وتجهیزات فرآیندهای شیمیائی، پالایشگاهی و طرحهای افزایش ظرفیت، پروژه های تصفیه آب و پسابهای صنعتی، نصـب و راه اندازی، احیاو بهینه سازی فرآیند وواحدهای صنعتی فرسوده یا کم بازده .
 • تهیه انواع نقشهو مدارک فنی از قبیل BFD ،PFD ،ID&P،Sheets Data ،Manual Operating وتهیه نقشه های ساخت تجهیزات .
 • برنامهریزی وانجامتعمیرات پیشگیرانه، سرویس و نگهداری تجهیزات فرایندی ودواروبرنامه ریزی انجام بازرسی فنی وتعمیرات ادواری.
 • آشنائی با نرم افزارهای عمومی و نرم افزارهای طراحی و مهندسی ازقبیل Designer Pro-Inviro, , Hysys ,ChemCad , Aspen ,Microsof . Microsoft Project افزار نرم و Minitab ، Project

تجارب طراحی :

 • طراحی مبدلهای حرارتی Tube & Shell، راکتور، مخازن اتمسفریک و تحت فشار، سیستمهای انتقال سیالات، لوله کشی و تاسیسات صنعتی .
 • طرح افزایش ظرفیت شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی(DMT ، ( واحد تولید اسید سولفوریک والئوم وتصفیه خانه پساب شرکت فرشید شهرضا.( بررسی امکان پذیری، محاسبات فنی ، طرح اصلاح تجهیزات موجود، نصب تجهیزات جدید ، لوله کشی، ابزاردقیق و تهیه نقشه های ساخت و ایزومتریک) 
 • طراحی و ساخت پایلوت پلنت سیستم حذف ذرات معلق در مدارات آب در گردش ( دانشگاه شـیراز ) ، سیسـتم بـرج آب خنـک کـن شـامل مبـدلهای حرارتی سری با آلیاژهای متفاوت ( صنایع شیمیائی اصفهان) و راکتور تحقیقاتی تولید PTA) در شرکت DMT . (

تجارب کار در صنایع شیمیائی :

 • مدیریت پروژه های پتروشیمیائی ، پالایشگاهی یا شیمیائی جدید یا پروژه های افزایش ظرفیت.
 • مشاوره فنی درکارخانجات تولید اسید سولفوریک ، الئوم، استالدئید و اتیل استات ( صنایع شیمائی اصفهان ) - شرکت DMT – کارخانجـات تولیـد کننـده رزینهای آب پایه - صنایع تولید یا تصفیه کننده انواع حلالها ، پارافین جامد ومایع - کارخانجات صنایع غذائی ( قند و روغن نباتی ) .
 • تهیه دستورالعملهای راه اندازی ، فلاشینگ ، فنی و تعمیرو نگهداری ،روشهای کار ، فرآیند و ایمنی
 • طراحی و محاسبات فرآیندها، تجهیزات، افزایش ظرفیت فرآیند، افزایش بهره وری و سود آوری، کاهش ضایعات تولید، تصفیه خانه های آب و پساب
 • مدیریتکارخانه، مدیریت تعمیرات و نگهداری .

دوره های آموزشی گذرانده شده :

 • TQM )مدیریت کیفیت فراگیر)، اصول مـدیـریـت و سرپرستی ، اصول برنـامـه ریـزی، مـدیـریـت استرس، اینتـرنـت، اصول ایمنی،
 •  SPC ) کنترل آماری فرآیند )، .S.P ) روشهای حل مسئله)، آشنائی با استانداردهای ISO ، طراحی آزمایشها، ChemCad ، اصول تجارت الکترونیک،
 • اصول استانداردهای انتخاب متریال، لوله و اتصالات و طراحی براساس استانداردهای مهندسی DIN آلمان ، اصولتعمیرات و نگهداری پیشگیرانه.

سوابق تحقیقاتی :

 • بهینه سازی وتثبیت آب در سیستم آب در گردش واحد آگلومراسیون ذوب آهن اصفهان و برجهای آب خنک کن صنایع شیمیائی اصفهان.
 • تهیه بازدارنده خوردگی مناسب برای جلوگیری و کاهش خوردگی در سیستم آب خنک کن کارخانه تولیـد اسـید نیتریـک و اسـید سـولفوریک در صـنایع شیمیائی اصفهان شامل مبدلهای حرارتی سری از جنس مس، آلومینیم و کربن استیل .
 • انتخاب انعقادساز مناسب برای کلاریفایر سیستمهای تصفیه آب و پساب و تعیین راندمان کلاریفایرهای تصفیه آب ( در شرکت ذوب آهن اصفهان )
 • حذف ذرات معلق و تثبیت آب در سیستمهای آبی بسته (برای اولین بار در ایران ودریک پایلوت پلنت که به همین منظور ساخته شد ، اجرا گردید)
 • تصفیه پساب کارخانجات تولید مواد شیمیائی ( کارخانجات تولید اسیدهای معدنی و آلی ، حلالها و تولید کنندگان رزینهای امولسیونی آب پایه ).

مقالات :
ارائه و همکاری در تدوین مقالات علمی-کاربردی در کنفرانسهای ملی و بین المللی داخل کشور به شرح زیر:

 • " -مدلسازی ریاضی حذف ذرات معلق در یک سیستم آب در گردش" ارائه بصورت سخنرانی در چهارمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ( اسفند1377 – تهران )
 • " -کنترل ذرات معلق در سیستمهای آب در گردش " ارائه بصورت پوستر در چهارمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران. (اسفند 1377 - دانشگاه شریف)
 • Simulation of the Suspended Solids Removal Process in Circuit Water Treatment Systems " دهمـین  همایش سالیانهوبین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ( اردیبهشت 1379 - تهران ) .
 • " -یک روش عملی برای تعیین راندمان حذف ذرات معلق در کلاریفایر واحدهای تصفیه آب و پیش بینی میزان تأثیر انعقادساز مناسب برعملکرد اینگونه سیستمها" ارائـه شـده بصورت سخنرانی در پنجمین کنگره ملی ودومین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران ( اردیبهشت 1379 - دانشگاه شیراز ) .
 • " -تأثیرپارامترهای مختلف بر چگونگی پیش بینی میزان خوردگی ورسوبگذاری در سیستمهای آب خنک کن " ارائه شده در اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت تهران.
 • " -انتخـاب بازدارنـده مخـتلط بـرای سیسـتمهای آب خنـک کـن شـامل مبـدلهای حرارتـی از جـنس آلیاژهـای مختلـف" ارائـه در اولـین کنگـره خـوردگی در صـنایع نفـت( خرداد ماه 1379 – تهران ) .
 • " -روش بررسی راندمان حذف ذرات معلق همراه با گازهای خروجی کوره بلنـد در سیسـتم آب در گـردش واحـد آگلومراسـیون کارخانجـات ذوب آهـن وارائـه راهکارهـای مناسب جهت بهبود عملکرد اینگونه سیستمها" ارسال جهت ارائه در همایش ملی محیط زیست در بخش معادن وفلزات ( آبانماه 1379 - تهران ) .
 • " -تأثیر شرائط آب بر نحوه پیش بینی میزان تمایل به خورندگی ورسوبگذاری در سیکل برجهای آب خنک کن" ارائه شده بصورت پوستر در ششمین کنگـره ملـی مهندسـی شیمی ایران ( اردیبهشت 1380 - دانشگاه صنعتی اصفهان ).
 • " -تاثیر کنترل بهینه ذرات معلق موجود در سیستم های آب در گردش بر کاهش میزان آلایندگی پیرامون صنایع بزرگ دارای خروجی دودکش حاوی ذرات معلق جامد" ،ارائه و چاپ در مجموعه مقالات " اولین اجلاس حامیان محیط زیست با رویکرد HSE ) "بهمن ماه 1393 ،مرکز همایش سازمان محیط زیست ایران )

زبان خارجی :

 • زبان انگلیســی : مهارت در خواندن ، نوشتن، ترجمه، مکاتبه، گفتگو و ترجمه متون فنی مهندسی .