سعید ربیعی مجد

سعید ربیعی مجد
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل
شغل: استاد دانشگاه
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

پیشینه آموزشی

1)  دانشجویی دوره دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شیامن 2015 الی 2019

2) اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 1389 .

2)   اخذ درجه کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی لارستان 1385.

® مقالات منتشر شده

  • مقاله بررسی نقش و اثرات تحریم های جهانی بر تولید صیانتی میادین نفت و گاز-اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز - تهران -دانشگاه صنعتی شریف 1393.
  • مقاله بررسی چالشهای پیشرو در جهت بهره وری و توسعه از میادین مشترک ایران -اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز - تهران -دانشگاه صنعتی شریف 1393.
  • مقاله بررسی تاثیر هوش معنوی بر معماری و آثار آن در افزایش متابعت از قانون  در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری – تهران 1393.
  • مقاله تاثیرات سیره پیامبر و اخلاق اجتماعی اسلام بر آزادی بیان تطبیقی با اسناد بین المللی در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری – تهران 1393.
  • مقاله «آژانس چند جانبه تضمین سرمایه‌گذاری(MIGA) و پروژه‌های تضمین شده جمهوری اسلامی ایران» در مجله پژوهشهای حقوقی« شهر دانش» ( دارای درجه علمی -  ترویجی و نمایه در ISC  (.

پیشینه تدریس در دانشگاه ها و همکاری با موسسات

1)  استاد و مدرس دروس حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی طالقان (1393 تا کنون).

2)  استاد و مدرس دانشگاه پیام نور شاهین شهراصفهان ( از 1389 تا 1392).

گواهینامه های اخذ شده

1)  اخذ گواهینامه دوره عالی حقوق و قراردادهای نفت و گاز از انستیتو نفت، دانشکده نفت دانشگاه تهران 1393. 

2)  اخذ گواهینامه دوره کارگاه آموزشی حقوق تجارت بین الملل با همکاری کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان و گروه حقوق تجارت بین الملل و قطب علمی حقوق عمومی و حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در مورخ 31 تیر تا 2 مرداد 1387.

3)  اخذ گواهینامه دوره کارگاه آموزشی حقوق بشر با همکاری کانون وکلای دادگستری در منطقه اصفهان و کرسی حقوق بشر ، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در مورخ 23 و 24 خرداد 1386.

تخصصات حرفه ای

1)      ارائه مشاوره  و نتظیم قراردادها بصورت تخصصی قراردادهای ،(EPC),(BUY BACK)، انواع قرارداهای مشارکت و جوینت ونچر و قراردادهای نفتی و گازی .

2)      ارائه مشاوره و انجام امور حقوقی برای پیمانکاران و طرخ دعوی در محاکم جهت دعاوی قراردادی و خسارات ناشی از قراردادهای پیمانکاری (EPC).

3)      ارائه مشاوره و انعقاد قرارداد در کلیه امور ثبتی شرکت ها ( ثبت شرکت،مشاوره در زمینه هیئت مدیره و مجامع قانونی، تنظیم صورت جلسات شرکت ها ،حوزه مالیاتی،اخذ برند وکارت بازرگانی و اخذ رتبه و گرید برای شرکت ها و ...).

4)      ارائه مشاوره در امور حقوقی و قضایی.

5)      ارائه مشاوره در زمینه روش پایان نامه و مقاله نویسی در رشته حقوق.

6)      مدیر عامل و مشاور موسسه حقوقی پادمان.

® کتاب ها تالیف و منتشر شده

  • نقش آژانس میگا در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی-انتشارات آفتاب اندیشه-1393.
  • رژیم حقوقی حاکم بر میادین مشترک نفت و گاز جمهوری اسلامی (از منظر حقوق داخلی و فقه اسلامی) -انتشارات آفتاب اندیشه-1393.
  •  

Review of the Role and Effects of Universal Sanctions on Preservation Production of Oil and
Gas Fields The 1st National Conference on Oil and Gas Fields Development (OGFD)
Jan.28 & 19,2015

Review of Progressive Challenges in Exploitation and Development of Iran common
The 1st National Conference on Oil and Gas Fields Development (OGFD)
Jan.28 & 19,2015

 

The Emergence of New Standards in Petroleum Contracts in the light of the State Sovereignty
Influenced by National and International Laws
at the international conference on optimization of upstream oil and gas contracts
Allameh Tabattabai Univesity
10,july,2016

Review Effect of TTIP Agreement on Developing Countries the Legal and Political
Perspective
publication dateJun 10, 2017 publication descriptionEuropean Journal of Economics, Law and
Social Sciences
publication description Review Effect of TTIP Agreement on Developing Countries the
Legal
and Political Perspective
ISSN 2519-1284
Acces online at www.iipccl.orgVol. 1 No. 2June, 2017

 

An Overview on Commercial Relations between Iran and China in the era of Empires Sassanid
International Academic Institute for Science and Technology
International Academic Journal of Humanities
Vol. 3, No. 11, 2016, pp. 36-40.
ISSN 2454-2245
11,Nov,2016
http://iaiest.com/journals/international-academic-journal-of-humanities/volume-3-issue-11-november-
2016

Globalization Impact on the States Sovereignty and the Development of International law On
Petroleum Contracts
Nov 1, 2017 publication descriptionJournal of Law, Policy, and Globalization -ISSN 2224-3240
(Paper) ISSN 2224-3259 (Online)-Vol.66, 2017
publication descriptionhttp://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG
Vol 66 -2017
ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online)