وحید عراقی

وحید عراقی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابرس داخلی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی :

 • لیسانس حسابداری _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج _ 1385

سوابق شغلی : 

 • سازمان حسابرسی _ 1386
 • موسسه حسابرسی مفید راهبر _ 1386 الی 1389
 • گروه خودروسازی سایپا _ 1389 الی 1393

سوابق حرفه ای :

 • عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران  IAIA
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران   IICA
 • عضو کمیته مالی انجمن مدیریت ایران  IMA
 • داور رسمی جشنواره ملی بهره وری ایران
 • عضو شبکه مشاوران سازمان مدیریت صنعتی ایران

مهارتهای تخصصی :

 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • تسلط بر فرایندهای مالی و اداری
 • رسیدگی به گزارشهای مالی و عملیاتی
 • ارزیابی و بررسی کفایت اثر بخشی سیستمهای حسابداری و کنترلهای داخلی