سیدنادر حسنلی

سیدنادر حسنلی
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
شغل: مشاوره- آموزش- اجرا و پژوهش های مدیریت
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

الف- حوزه تدوین استراتژی و بازاریابی

 

عناوین برخی از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.

1-      مشاوره و تدوین استراتژی شرکت صنعتی و بازرگانی هلدینگ صنام

2-      مشاور در تدوین برنامه عملیاتی درسند تحول بنیادین آموزش و پرورش شهر تهران

3-      مشاوره و تدوین استراتژی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران

4-      مشاوره  و تدوین استراتژی بازاریابی و فروش نمایندگی ایران خودرو 1713

5-      مشاور مدیرعامل در شرکت ایران کانکس درتوسعه فروش و بازاریابی

 

 

 

 

ب- حوزه مدیریت پروژه و کنترل پروژه

 

عناوین برخی از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.

6-   مشاوره در مدیریت پروژه ساخت و نصب 51 دستگاه واحد مسکونی کارگری و مهندسی در کمپینگ عسلویه

7-   مشاوره در طراحی برنامه ریزی و کنترل پروژه مخزن ده هزار متر مکعبی  برای شرکت تنش بتون بوشهر

8-   مشاوره در طراحی برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت استادیوم ورزشی اسفراین برای شرکت آریا بتون سپاهان

9-   مشاوره در طراحی برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت باشگاه ورزشی شاهین شهر اصفهان برای شرکت آریا بتون سپاهان

10- مشاوره وپیاده سازی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت آب و فاضلاب بوشهر

11- مشاوره در طراحی برنامه ریزی و کنترل پروژه احداث خط لوله گاز کلاله برای شرکت جمالکاران سپید

 

 

ج- حوزه ساختار سازمانی

 

عناوین برخی از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.

12- مشاوره و مجری تدوین ساختار سازمانی، شرح وظایف و فرایندهای عملیاتی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران

13-  تدوین شرح وظایف دویست و چهل شغل در صنایع دفاعی

14-  تدوین شرح وظایف پنجاه شغل در شرکت صنعت کشت و صنعت شمال

 

 

 

د- حوزه نظام های مدیریتی

 

عناوین برخی از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.

15-  مشاوره در استقرار نظام آراستگی صنایع کلاهدوز

16-  مشاوره و مدیر پروژه استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت گاز مازندران

17-  مشاوره و مدیر پروژه استقرار نظام مدیریت شکایت مشتریان  صنایع صیاد شیرازی

18- مشاوره استقرار سیستم مدیریت کیفیتISO9001(2008)   اداره آموزش و پرورش شهرستان قرچک

19- مدیر و مشاوره سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه شرکت آریا بتون سپاهان و HSE

20-  اجرای مهندسی مجدد برای یک فرایند در شرکت تولیدی صنعتی پیوند

21-  همکاری در تهیه نظامنامه مدیریت رضایت مشتری برای سازمان هوافضا

22- مشاوره و مجری استقرار نظام نگهداری وتعمیرات بهره ور جامع شرکت کشت و صنعت شمال

23- مشاوره و مجری استقرار نظام نگهداری وتعمیرات بهره ور جامع شرکت نساجی بابکان

24- مشاوره و مجری شرکت جمال‌کاران سپید  جهت استقرار سیستم ISO/TS29001

25-  مشاوره و مجری شرکت دوبرانگ جهت استقرار سیستم  ISO/TS16949

26-  مشاوره و مجری شرکت سدوک گستر جهت استقرار سیستم  ISO/TS16949

 

 

 

ه- نظام های خود ارزیابی

 

عناوین برخی از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.

27-  مشاور و عضو کمیته تحول اداری شرکت آب وفاضلاب استان بوشهر

28- مشاوره برای دریافت جایزه کیفیت در حوزه گرایش به تعالی در صنایع منتظرالمهدی

29- مدیر پروزه خودارزیابی بر مبنای مدل EFQM اداره کل آب و فاضلاب استان بوشهر

30- مدیر پروزه خودارزیابی بر مبنای مدل EFQM اداره کل آب و فاضلاب استان گلستان

31- مدیر پروزه خودارزیابی بر مبنای مدل EFQM اداره کل آب و فاضلاب استان خراسان

 

 

 

و- تدریس و پژوهش

·   تالیف کتاب نظام آراستگی آغاز ورود به عرصه تحول   

جایزه کیفیت همت" در دومین کنفرانس مدیران کیفیت،

·       مقاله برتر "نگهداری وتعمیرات در شرکت نساجی بابکان" در دومین کنفرانس نگهداری وتعمیرات،

·       مقاله برتر "مدلی برای بهبود کیفیت در تعالی کسب وکار" در جشنواره کیفیت راشد،

·       مقاله "چشم انداز ترسیم آینده" در امروز در اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک در سازمانهای استراتژی محور ،

·       مقالات متعدد در نشریه های مختلف

تدریس:

§       ضمن تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی برای گروه مدیریت" از سال 1385 و همچنین تدریس دوره های ذیل در  موسسات دولتی وخصوصی نیز جضور داشته ام که به شرح ذیل است:

1-   مدیریت کیفیت و بهره وری تدریس 3 دوره هر دوره 50 ساعت

2-   مدیریت زمان تدریس 4 دوره هر دوره 8 ساعت

3-   نظام آراستگی تدریس بیش از 10 دوره هر دوره 8 ساعت

4-   مدیریت استراتژیک تدریس  4 دوره هر دوره 16 ساعت

5-   کنترل کیفیت آماری تدریس  4 دوره هر دوره 32 ساعت

6-   آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001   تدریس 22 دوره هر دوره 20 ساعت

7-   آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت HACCP   تدریس 1 دوره هر دوره 12 ساعت

8-   هوش هیجانی و مشتری مداری تدریس دو دوره هر دوره 8 ساعت

9-   ممیزی داخلی ISO9001   تدریس 20 دوره هر دوره 24 ساعت

10-                      آشنایی با طراحی واجرای نظام پیشنهادات   تدریس 4 دوره هر دوره 8 ساعت

11-                      آشنایی با الزامات شش سیگما  تدریس 2 دوره هر دوره 16 ساعت

12-                      آشنایی با مشتری مداری   تدریس 4 دوره هر دوره 16 ساعت

13-                      آشنایی با تکنیک حل مساله تدریس 8 دوره هر دوره 8 ساعت و 16 ساعت

14-                      آشنایی با تکنیک QFD تدریس 2 دوره هر دوره 16 ساعت

15-                      آشنایی با تکنیک FMEAتدریس 2 دوره هر دوره 16 ساعت

16-                      فرایندگرایی و نگرش فرایندی تدریس 4 دوره هر دوره 16 ساعت

17-                      فرایندگرایی و نگرش فرایندی تدریس 2 دوره هر دوره 24ساعت

18-                      مدیریت بازاریابی درمقطع فوق لیسانس و لیسانس" دانشگاه پیام نور واحد گرمسار"

19-                      مدیریت اقتصاد درمقطع فوق لیسانس " دانشگاه پیام نور واحد گرمسار"

20-                      اقتصاد کلان در مقطع لیسانس

21-                      بودجه ریزی در مقطع لیسانس

22-                      مدبریت استراتژیک در مقطع فوق لیسانس" دانشگاه پیام نور واحد گرمسار"

23-                       مدیریت وبرنامه ریزی کنترل پروژه در مقطع لیسانس

24-                       تحقیق در عملیات در مقطع لیسانس

25-                      مدیریت تولید در مقطع لیسانس

26-                      روش تحقیق در مقطع لیسانس

27-                       آمار و کاربرد آن در مدیریت در مقطع لیسانس

28-                      مدیریت منابع انسانی در مقطع لیسانس

29-                      آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه‌PMBOK سه دوره 8 ساعت

30-                      استاندارد مدیریت پروژه‌PMBOK  یک دوره تخصصی24 ساعت

31-                      سمینار یک روزه سازمان هوشمند در شرکت نفت واقع در گچساران

32-                      سمینار یک روزه مدیریت ارزش در سازمانهای با فناوری بالا

33-                      سمینارهای یک روزه مدیریت زمان