سیده طاهره سیدی

سیده طاهره سیدی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: نرم افزار
شغل: دانشجو
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

شرکت بیمه