سجادخیاطی سرکندی

سجادخیاطی سرکندی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابداری ارشد
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

حسابدار ( امور مالیاتی و محاسبه بهای تمام شده و تسلط کامل به انبار) ،طراحی و ارائه پیشنهاد برتعیین سیستم مکانیزه وسیستم کنترل های داخلی 

مشاورمالی و راه اندازی سیستم حسابداری مکانیزه مناسب با حجم ونوع فعالیت و مقرون به صرفه

مشاور وانجام امور مالیاتی همراه با سایر همکاران متخصص (تیم متخصص مالیات)