عطاریان

عطاریان
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مدیریت رسانه
شغل: کارمند
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: