هوشنگ نجاتی

هوشنگ نجاتی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابدار
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: