بهزاد پروین

بهزاد پروین
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
شغل: آزاد
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: