احمد محمدی

احمد محمدی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
شغل:
استان: آذربایجان غربی
شهر: بوکان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: