بهروز زینلیان

بهروز زینلیان
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابدار
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

حسابدار واحد بهای تمام شده در شرکت عمران آبشار اسپادانا به عنوان ( کار آموزی ) به مدت یک ماه،سال 1392 * حسابدار فروش در شرکت لوله و اتصالات پیشگام سپاهان به عنوان ( کار آموزی ) به مدت یک ماه،سال 1392 * حسابدار پیمانکاری در شرکت متین بنای اصفهان واقع در ( مجتمع فولاد مبارکه ) به مدت هجده ماه،سالهای 92 الی 93 * حسابدار در شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان ( وابسته به شهرداری اصفهان ) از 1393/12/01 تاکنون .