محمدی

محمدی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: کمک حسابرس
استان: خوزستان
شهر: اهواز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: تنخواه صندوقدار منشی کمک حسابرس