عبداله احمدی

عبداله احمدی
تحصیلات: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: عمران - پیش ساخته ها
شغل: مسئول فنی کارگاه
استان: البرز
شهر: کرج
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: 9 سال به عنوان مسئول فنی کارگاههای راهسازی