جستجو در پورتال

وام ثامن در ابادان

اخبار/ اسامی حسابداران رسمی وشرکای موسسات حسابرسی تعلیق عضویت در سال 1391 الی 1392


اسامی حسابداران تعلیق عضویت در سال 1390 الی 1391
  • 25/11/1391 25/11/1390 انفرادی -------- عباس حیدری کبریتی 21/03/1392 21/03/1391 انفرادی سید عبداله علوی 07/03/1392 07/03/1391 انفرادی حسینعلی باقر زاده 10/08/1392 10/08/1391 انفرادی مسعود دادگر 15/4/1391 15/8/1390 ------- رهنمود ثامن محمد رضا امینی 2/12/1391 2/12/1390 ------- اصلاح گستران امین سید عباس موسوی سنگسری 14/4/1391 14/8/1390 ------- خبرگان پارس پویا مسعود بیات مختاری 25/11/1391 25/11/1390 سپاهان تراز سید شهریار نوریان 25/11/1391 25/11/1390 آری

اخبار/ اسامی حسابداران رسمی وشرکای موسسات حسابرسی تعلیق عضویت در سال 1391 الی 1392


اسامی حسابداران رسمی وشرکای موسسات حسابرسی تعلیق عضویت در سال 1391 الی 1392
  • زاده 10/08/1392 10/08/1391 انفرادی   مسعود دادگر 15/4/1391 15/8/1390 ------- رهنمود ثامن محمد رضا امینی 2/12/1391 2/12/1390 ------- اصلاح گستران امین سید عباس موسوی سنگسری

اطلاعات پورتال/ موسسه حسابرسی


موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که طبق ماده 1 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی به ارائه انواع خدمات حسابرسی وبازرسی قانونی وسایر خدمات مذکور در ماده فوق مشغول است.
  • ضو انجمن حسابداران خبره ایران برخی از تجارب حرفه‌ای قبلی:   -     مدیر عامل شرکت خدمات مالی ومشاوره مدیریت راز   -     حسابرس ارشد و سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی رهنمود ثامن واصول پایه فراگیر وبهراد مشار (همگی عضو جامعه حسابداران رسمی.)   -     مشاور مالی ومالیاتی 50 شرکت قبل از شراکت در موسسه پارسیان حسابرس وارائه سیستم های مالی وقیمت تمام شده پانزده شرکت معتبر   

اطلاعات پورتال/ اسامی حسابداران رسمی


حسابدار رسمی کسی است که هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی طی آزمونهایی که همه ساله برگزار می کند ودر آن شرایط شرکت کنندگان ذکر شده است از بین افراد واجد شرایط دارای مدرک حداقل لیسانس وحداقل 6 سال سابقه حسابرسی وسه سال سابقه مدیریت حسابرسی (با دارا بودن 20 امضاء ذیل گزارشات حسابرسی صادره طبق تصمیمات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی) انتخاب وازاین افراد حسابداران رسمی شاغل دارای موسسه(غیر شاغل نمی تواند) می توانند گزارشات وصورتهای مالی اشخاص حقیقی ویا حقوقی را تایید نمایند.
  • ابداران خبره ایران   برخی از تجارب حرفه‌ای قبلی:   -     مدیر عامل شرکت خدمات مالی ومشاوره مدیریت راز   -     حسابرس ارشد و سرپرست حسابرسی در موسسه حسابرسی رهنمود ثامن واصول پایه فراگیر وبهراد مشار (همگی عضو جامعه حسابداران رسمی.)   -     مشاور مالی ومالیاتی 50 شرکت قبل از شراکت در موسسه پارسیان حسابرس وارائه سیستم های مالی وقیمت تمام شده پانزده شرکت معتبر   اسامی حسابداران تعلیق عضویت در سال 1390 الی 1391, اسامی حسابداران رسمی وشرکای موسسات حسابرسی تعلیق عضویت در سال 1390 الی 1391, اسامی حسابداران رسمی وشرکای موسسات حسابرسی تعلیق عضویت در سال 1391 الی 1392, موسسه حسابرسی, حسابرسی, حسابدار رسمی, حسابداران رسمی, حسابدار, اسامی حسابداران رسمی, لیست حسابداران رسمی, فهرست حسابداران رسمی, موسسه حسابرس مشهد, موسسه حسابرس کرمانشاه, موسسه حسابرسی تهران, موسسه حسابرسی, حسابرسی, حسابدار رسمی, حسابداران رسمی, حسابدار, اسامی حسابداران رسمی, لیست حسابداران رسمی, فهرست حسابداران رسمی, موسسه حسابرسی کرمانشاه


15 ردیف در 2 صفحه
  2  1  قبلی >>