مسعود

مسعود
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت
شغل: هتل
استان: اصفهان
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: