امید بخش پور

امید بخش پور
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: MBA
شغل: کارمند
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: 2سال صنایع دفاع دانشگاه مالک اشتر 12 سال شرکت ریخته گری