فرشید سیف

فرشید سیف
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: روانشناسی صنعتی -سازمانی / توسعه منابع انسانی
شغل: متخصص روانشناسی صنعتی -سازمانی و توسعه منابع انسانی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

- اجرای پروژهای سازمانی،  از قبیل  توسعه سازمانی، توسعه منابع انسانی، ساختاردهی سازمانی،

- جذب نیرو های متخصص و مدیریتی، مباحث مدیریتی و روانشناسی صنعتی ( HRM, HRD, EHRM, IO Psy ) 

در گروه های صنعتی و شرکتهای مطرح کشور .  بیش از 15 سال .

 -  ارزیاب حرفه ای  کانون ارزیابی و توسعه

-  عضو هیئت مدیره  انجمن صنفی کارگری مدیران منابع انسانی .

-  عضو گروه تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی انجمن روانشناسی کانادا (CPA

- عضو گروه تخصصی سازمانی انجمن تحقیقات علوم تربیتی آمریکا (AERA ).

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.

 

 

اهم فعالیت های قابل اجرا در سازمان و زمینه های ارائه خدمات اجرایی و مشاوره ای:
 
- توسعه سازمان (در سازمان های بین المللی و داخلی)
طراحی سازمانی بر اساس هلدینگ، گروه ، شرکت (در سازمان های بین المللی و داخلی)
-  جذب نیروهای متخصص و مدیریتی در سازمان های بین المللی و داخلی
-استقرار نظام جامع منابع انسانی (جذب ، بکارگماری، آموزش، نگهداری) (الکترونیکی و غیرالکترونیکی)
- مدیریت منابع انسانی بر مبنای مدل نخبگی
-استقرار نظام مهندسی اموزش و اخذ گواهینامه استاندارد بین المللی
- طراحی مسیر شغلی از کارکنان تا شریک استراتژیک
- تهیه جدول سطح انتظارات سازمان از مدیران بر اساس شاخص های شرکت های در حال رشد
- تعیین ویژگی های هئیت مدیران و مشاوران (گروه تصمیم گیرنده و ارائه دهنده طرح )
- تعیین سبک رهبری و مدیریت در سازمان
-  استاندارد سازی مشاغل
- ارائه مدل شایستگی های مدیران و کارکنان سازمان
- ارائه الگوی مدیریت دانش
- مدیریت (ارزیابی) عملکرد کارکنان
- تدوین استراتژی و اهداف امور منابع انسانی و جامع پذیری کارکنان
- تدوین سیستم جذب وتهیه آزمونهای جذب و استعداد مدیران، متخصصین و کارکنان
- ارایه فرآیندهای اصلی منابع انسانی و بازنگری روش های اجرایی موجود