سید حسام الدین مکی

سید حسام الدین مکی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
شغل: آزاد
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: