مسلم شاهسونی

مسلم شاهسونی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: حسابداری-شرکتهای پتروشیمی
استان: خوزستان
شهر: ماهشهر
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: مشاوره در زمینه حسابداری مالی و مالیاتی

آشنایی با قوانین مالیاتی ,تجارت واستانداردهای حسابداری