شرکت بهین گستر

تاریخ تاسیس:
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: شرکت ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: بازرگانی
استان تاسیس: تهران
شهر: تهران
تلفن 1 : 09361062980
تلفن 2 :
فکس:
پست الکترونیکی: KHOSRAVI.SIMA@GMAIL.COM
وب سایت:
آدرس: جردن.دامن افشار
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: MBA
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: