جواد اسماعیلی

جواد اسماعیلی
تحصیلات: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
شغل: هیات علمی
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

سوابق تحصیلی 

مقطع

رشته و گرایش

دانشگاه و سال اخذ مدرک

عنوان پایان نامه

کارشناسی

مهندسی شیمی

(گرایش پلیمر)

دانشگاه صنعتی اصفهان

1382

-

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی (گرایش فرآیندهای جداسازی)

دانشگاه صنعتی اصفهان

1384

مدل‌سازی و شبیه‌سازی واحد مرکاپتان‌زدایی گاز با روش غربال‌مولکولی

دکتری

مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

1392

مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی حذف CO2 از گاز دودکش با استفاده از جاذب کربنات‌پتاسیم بر پایه آلومینا

 

 

جشنواره‌ها و جوایز 

پنجمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی

کسب لوح زرین و رتبه سوم بخش طراحان کسب و کار پنجمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی، اردیبهشت 1388، اصفهان

عنوان طرح:

تولید دی‌متیل‌دی‌سولفاید مورد استفاده در پالایشگاه‌های نفت از ضایعات تولیدی در فرآیند مرکاپتان‌زدایی پالایشگاه‌های گاز

 

سوابق تحقیقاتی و تخصصی 

عنوان

کارفرما

محل اجرا

سال

سمت

مطالعه و بررسی گوگردزدائی زغال سنگ طبس

شرکت ذوب آهن اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

1382

همکار

شبیه‌سازی پالایشگاه فاز یک پارس جنوبی

شرکت پتروپارس

دانشگاه صنعتی اصفهان

1383

همکار

مقایسه تکنولوژی‌های مراکس و غربال مولکولی در حذف مرکاپتان‌ها از جریانات گازی

شرکت ملی گاز ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

1384

همکار

شبیه‌سازی واحد تولید نرمال پارافین شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (LAB)

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1386

مجری

بررسی اضافه‌کردن جریان رفلاکس به برج بازیابی حلال در فرآیند بازیابی بنزول از گازکک

شرکت ذوب‌آهن اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1387

مجری

تدوین دانش فنی فرآیند تولید کربن فعال از ضایعات کشاورزی با روش فعال سازی شیمیایی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1387

مجری

تعیین سینتیک مرکاپتان‌زدایی از برش‌های نفتی با روش مراکس

شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

1387

همکار

امکان‌سنجی فنی و اقتصادی تولید DMDS مورد نیاز پالایشگاه‌های نفت کشور از ضایعات پالایشگاه‌های گاز

شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1388

مجری

بررسی و انتخاب شیوه مناسب جهت طراحی فرآیندی انواع لخته‌گیرها و تهیه برنامه نرم‌افزاری‌مناسب

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

دانشگاه صنعتی اصفهان

1388

همکار

تهیه نرم افزار طراحی فرآیندی سیستم‌های تخلیه فشار و مشعل و سیستم‌های تخلیه مایعات و گودال سوخت

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

دانشگاه صنعتی اصفهان

1388

همکار

توسعه مصارف گوگرد تولیدی در پالایشگاه‌های کشور

شرکت پالایش نفت اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1388

مجری

بررسی فنی و اقتصادی ساخت پایلوت واحد رفورمینگ‌کاتالیستی از طریق شبیه‌سازی و scale down واحد پالایشگاه

شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1389

همکار

بررسی امکان‌پذیری جایگزینی ترکیب زائد DSO به جای دی‌متیل‌دی‌سولفاید مصرفی در پالایشگاه‌های نفت

شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1389

مجری

شبیه‌سازی واحد تولید الکیل‌بنزن‌خطی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران (LAB)

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1389

مجری

امکان­سنجی و یافتن بهترین گزینه برای جمع­آوری میعانات گازی پالایشگاه بیدبلند

شرکت پالایش گاز بیدبلند

دانشگاه صنعتی اصفهان

1389

همکار

بررسی تولید کربن فعال با سطح بالا از کک نفتی تولید شده در فرایندهای پالایشی

شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1390

مجری

تهیه نرم‌افزار شبیه‌سازی ترمودینامیکی و ترموفیزیکی ترکیبات موجود در خطوط فلر

شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1390

مجری

طراحی پایه برج جداسازی C14 از مخلوط نرمال‌پارافین‌ها

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1390

مجری

توسعه و تدوین نرم‌افزار جامع طراحی و شبیه‌سازی سیستم‌های مشعل در فرآیندهای شیمیایی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1391

مجری

بررسی حذف SO2 از گاز خروجی از واحد بازیافت گوگرد با استفاده از اکسیدهای فلزی و تدوین دانش فنی ساخت جاذب

شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

1391

همکار

امکان‌سنجی استفاده از هوای غنی شده در راکتورهای اکسی‌کلریناسیون به منظور کاهش VENT در واحد VC

شرکت پتروشیمی بندر امام

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1391

همکار

مطالعات مهندسی و تهیه مدارک طراحی پایه گوگرزدایی کامل خوراک نفت سفید مجتمع صنایع شیمیایی ایران (LAB)

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1391

مجری

امکان‌سنجی جداسازی گاز CO2 از خروجی کوره احیاء پیش از سوزاندن گاز به منظور کاهش اتلاف انرژی و افزایش راندمان

شرکت فولاد مبارکه

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1392

مجری

 

 

سوابق اجرایی و مدیریتی 

عنوان

زمان

سمت

هسته فناوری DCM (شهرک علمی و تحقیقاتی)

1386-1385

مسئول هسته

شرکت فنی مهندسی شایان اندیش

1390-1386

رئیس هیات مدیره و مدیر تحقیق و توسعه

شرکت فنی مهندسی شایان اندیش

1393-1390

مدیرعامل

 

 

سوابق دانشگاهی 

مقالات منتشر شده

1- Esmaili, J., and Ehsani, M. R., “Study on the Effect of Preparation Parameters of K2CO3/Al2O3 Sorbent on CO2 Capture Capacity at Flue Gas Operating Conditions”, Journal of Encapsulation and Adsorption Sciences, Vol. 3, No. 2, 2013, 12-20.

2- Esmaili, J., and Ehsani, M. R., “Preparation of the Low-Cost K2CO3/Al2O3 Sorbent for CO2 Capture at Flue Gas Operating Conditions”, Adsorption Science and Technology, Vol. 31, No. 8, 2013, 683-689.

3- Esmaili, J., and Ehsani, M. R., “Development of New Potassium-Carbonate Sorbent for CO2 Capture at Real Flue Gas Conditions”, Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology, Vol. 3, No. 2, 2014.

4- Esmaili, J., and Ehsani M. R., “Modeling and Simulation of Six-Bed Cyclic Adsorption Process Using in Mercaptan Removal Natural Gas: Non-Isothermal and Non-Adiabatic Conditions”, Iranian Journal of Chemical Engineering, Vol. 10, No. 1, 2013, 67-78.

5- Ghafouri, B., Ehsani, M.R., Esmaili, J., “Optimization of Manufacturing Conditions for Activated Carbon Petroleum Coke by KOH Activation Using Response Surface Methodology”, Proceeding of 13th Asia Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress, Taipei, October 5-8, 2010.

6- Esmaili, J., Ehsani, M.R., “Simulation of Natural Gas Mercaptan Removal Process with Adsorption on 13X Zeolite”, Proceeding of 1st Iran International Zeolite Conference, Tehran, Iran, April 29, 2008.

7- Esmaili, J., Saraeian, A., “Sulfidation of an alumina supported Ni-W hydrocracking catalyst: variation of the S/(Ni+W) ratio with sulfiding temperature and contact time”, Submited.

8- اسماعیلی، ج. و احسانی، م.، «بررسی مقایسه‌ای جداسازی مرکاپتان‌ها از گاز ‌طبیعی با استفاده از جذب‌سطحی با غربال‌مولکولی و جذب توسط حلال کاستیک»، فرآیند نو، شماره 27، 1389.

9- احسانی، م.، اسماعیلی، ج.، بنیاد، ح. و زارع، م، «مقایسه عملکرد تکنولوژی غربال‌های‌مولکولی و مراکس در جداسازی مرکاپتان‌ها از جریانات گازی»، دومین همایش ملی گاز ایران، 1387.

10- اسماعیلی، ج.، احسانی، م.، «شبیه‌سازی فرآیند جذب سطحی سیکلی مورد استفاده در مرکاپتان‌زدایی گازطبیعی در شرایط همدما»، دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1384.

 

 

راهنمایی پایان نامه

1- مدل‌سـازی و شـبیه‌سـازی پدیده نـفوذ دترانت در باروت به منظور تعیین میزان عمق نفوذ و تهـیه ‌یک برنامه کامپـیـوتـری، ر. اقدامی، کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، 1393.

2- مدل سازی و شبیه سازی فرایند آب زدایی از اتانول با استفاده از جاذب زئولیتی، م. سلیمانی، کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، 1393.

3- مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی عددی واحد صنعتی جذب سطحی با تناوب فشار برای خالص‌سازی هیدروژن، ف. رستمی، کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، 1394.

4- بهینه‌سازی دمای خروجی هیتر با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری، م. نوشاد، کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، 1394.

 

 

سابقه تدریس

ردیف

محل

عنوان

رشته/مقطع

دروس / دوره

زمان

1

دانشگاه صنعتی اصفهان

استاد مدعو

کارشناسی

مهندسی شیمی

فرآیندهای پتروشیمی، ترمودینامیک نساجی، عملیات واحد 1

1387-1386

2

دانشگاه آزاد واحد مجلسی

استاد مدعو

کارشناسی

صنایع شیمیایی

اصول عملیات واحد، طراحی راکتورهای شیمیایی، انتقال جرم، ترمودینامیک، کنترل فرآیند و کاربرد رایانه

1392-1390

3

دانشگاه آزاد واحد شهرضا

استاد مدعو

کارشناسی

مهندسی شیمی

تقطیر چند جزئی

1393

کارشناسی‌ارشد

مهندسی شیمی

انتقال جرم پیشرفته، انتقال حرارت پیشرفته، روش‌های خاص جداسازی و پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی سیالات

1392

تا کنون

4

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان

استاد مدعو

هیات علمی

کارشناسی

صنایع شیمیایی

عملیات واحد، پتروشیمی، انتقال جرم، تصفیه پساب‌های صنعتی، ترمودینامیک

1384

تا کنون

کارشناسی

مهندسی شیمی

ترمودینامیک 1، ترمودینامیک 2، کاربرد ریاضیات، محاسبات مهندسی پالایش

1393

تا کنون

کارشناسی‌ارشد

مهندسی شیمی

جداسازی چندجزئی

1393

تا کنون

 

 

نرم‌افزارهای تخصصی و برنامه نویسی 

نرم‌افزارهای تخصصی

تسلط کامل به نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی شیمی شامل ، مجموعه Aspen (شامل: Aspen Hysys ،Aspen Plus ، Aspen HTFS، ADSIM، Polymer Plus، Refsys و ...)، PRO/II، CHEMCAD، Design II و Fluent

نرم‌افزارهای تجاری

نرم‌افزارهای Matlab، Maple، AutoCAD، مجموعه Office، Photoshop، Corel Draw و ...

زبانهای برنامه نویسی

زبان‌های C++، VB.NET، ASP.NET، JavaScript.

سایر موارد

تهیه Extension برای نرم افزار Hysys از طریق برنامه نویسی