حامد مجتهدی

حامد مجتهدی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت
شغل: مشاور فناوری اطلاعات (نرم افزار)- مدیر پروژه
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مشخصات تحصیلی :

 • کارشناسی ارشد-  مدیریت کارآفرینی  گرایش کسب و کار جدید دانشگاه آزاد تهران مرکز  
 • کارشناسی  مهندسی کامپیوتر  گرایش نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران  

زمینه های فعالیت :

 1. مدیریت پروژه‌های فاوا.
 2. کنترل و نظارت بر پروژه‌های فاوا.
 3. مدیریت استقرار و اجرای پروژه.
 4. مدیریت امور پشتیبانی در حوزه فاوا.
 5. مدیریت اجرایی در حوزه فاوا.
 6. تحلیل کسب و کار در حوزه مدیریت استراتژیک.
 7. تحلیل کسب و کار در حوزه مدیریت ریسک.
 8. تحلیل کسب و کار در حوزه مدیریت ارزیابی عملکرد.
 9. تحلیل کسب و کار در حوزه منابع انسانی.
 10. تحلیل کسب و کار در حوزه تدارکات و خدمات.
 11. مدیریت منابع انسانی.
 12. تجزیه و تحلیل کسب و کار.
 13. مشاوره در حوزه تحلیل و طراحی و متدولوژی‌های تولید و توسعه نرم افزار.
 14. تهیه استانداردهای سفارشی شده تولید و توسعه نرم افزار.
 15. مطالعه، امکان سنجی و تهیه اسناد درخواست برای پیشنهاد همکاری(RFP) و پیشنهاد همکاری(Proposal).

سوابق آموزشی :

 1. شرکت شماران سیستم با سمت مدرس دوره RUP به مدت یک ترم و در سال 1384.
 2. شرکت بازرسی مهندسی صنعتی ایران(IEI) با سمت مدرس دوره RUP به مدت یک ترم و در سال 1384.
 3. شرکت سایپاآذین با سمت مدرس دوره  UML و RUP به مدت یک ترم و درسال 1382.
 4. شرکت کارتن ایران با سمت مدرس دوره تحلیل و طراحی سیستم‌ها به مدت یک ترم و در سال 1381.
 5. شرکت ایران خودرو با سمت مدرس دوره‌های تحلیل و طراحی سیستم‌ها، UML و Windows از 01/07/1379 لغایت 29/12/1381.
 6. جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران با سمت مدرس دوره‌های مبانی کامپیوتر، DOS و NC مربوط به سال 1375 و به مدت 5 ترم.

سوابق کاری:

شرکت سمات (شرکت فناوری اطلاعات متعلق به بانک توسعه تعاون)

 • شرکت سمات با سمت مشاور و تحلیلگر ارشد از 01/07/1393.

شرکت فناوری اطلاعات زاگرس(شرکت نرم افزاری در حوزه سیستم‌های خاص منظوره)

 • شرکت فناوری اطلاعات زاگرس با سمت مدیر امور نرم افزار از 01/03/1392.
 • شرکت فناوری اطلاعات زاگرس با سمت مشاور طرح اقتصادی/فناوری اطلاعات فروش اقساطی ستاره ایرانیان(مفاسا) با بانک مسکن از 25/11/1391 لغایت 01/03/1392.

شرکت ناواکو(شرکت فناوری اطلاعات متعلق به بانک مسکن)و بانک مسکن

 • شرکت ناواکو با سمت مدیر ارشد واحدهای NOC و Help Desk و پروژه‌های نرم افزاری صف و ستاد از 25/12/1389 لغایت 03/07/1391.
 • شرکت ناواکو با سمت مشاور در امر تهیه سند نیازمندی سیستم جامع اداره کل تدارکات بانک مسکن در سال 1390.
 • شرکت ناواکو با سمت مدیر پروژه سیستم جامع اداره کل رفاه کارکنان بانک مسکن از 01/05/1388 لغایت 24/12/1389.
 • شرکت ناواکو با سمت مدیر پروژه سیستم جامع اداره کل امور کارکنان بانک مسکن از 01/05/1388 لغایت 24/12/1389.
 • بانک مسکن با سمت مشاور در امر تهیه سند نیازمندی سیستم جامع اداره کل رفاه کارکنان بانک مسکن در سال 1388.
 • بانک مسکن با سمت مدیر پروژه سیستم جامع اداره کل امور کارکنان بانک مسکن از 01/11/1385 لغایت 31/04/1388.

شرکت شماران سیستم(شرکت تولیدکننده بسته‌های نرم افزاری در حوزه صنایع و ارایه دهنده سرویس‌های مشاوره مالی)

 • شرکت شماران سیستم با سمت مشاور مدیرعامل در زمینه متدولوژی‌های توسعه نرم افزار از 01/02/1384 لغایت 25/12/1385.

موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی(وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)

 • موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی با سمت مشاور و ناظر متدولوژی در اجرای پروژه طرح جامع موسسه از 23/01/1384 لغایت 01/08/1384.

شرکت ایزایران(شرکت فناوری اطلاعات وابسته به صاایران)

 • شرکت ایزایران با سمت تحلیلگر و طراح ارشد سیستم جامع منابع انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سیستم جامع فرماندهی و کنترل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از 01/05/1384 لغایت 31/06/1387.
 • شرکت ایزایران با سمت طراح ارشد سیستم سماپل (سیستم مدیریت اطلاعات پایه لجستیک) از 01/11/1383 لغایت 31/04/1384.

شرکت تیناسامانه(شرکت نرم افزاری متعلق به شرکت رادیاتور ایران، سایپا)

 • شرکت تیناسامانه با سمت مدیر پروژه سیستم جامع قراردادهای نیروگاه شهیدرجایی و نیروگاه منتظر قایم از 01/02/1385 لغایت 25/12/1385.
 • شرکت تیناسامانه با سمت تحلیلگر و طراح ارشد سیستم‌های انبار و حسابداری انبار شرکت پست جمهوری اسلامی و سیستم بازرگانی شرکت بازرگانی پتروشیمی از 01/05/1383 لغایت 29/12/1384.

شرکت ایریسا(شرکت نرم افزاری متعلق به شرکت ایریتک، ذوب آهن اصفهان)

 • شرکت ایریسا با سمت تحلیلگر و طراح سیستم تدارکات از مجموعه سیستم جامع شرکت هنکل پاک وش از 25/01/1383 لغایت 14/05/1383.

شرکت داده پردازی خوارزمی(شرکت فناوری اطلاعات متعلق به بانک صادرات)

 • شرکت داده پردازی خوارزمی با سمت تحلیلگر و طراح ارشد سیستم‌های انبار، سفارشات و قراردادها از مجموعه سیستم جامع تدارکات، همچنین سیستم جامع منابع انسانی بانک صادرات ایران از 01/04/1382 لغایت 29/12/1387.

شرکت مهندسی نظام اندیشه(شرکت نرم افزاری در حوزه سیستم‌های خاص منظوره)

 • شرکت مهندسی نظام اندیشه با سمت تحلیلگر و طراح ارشد سیستم جامع اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی از 01/02/1380 لغایت 01/07/1381.

شرکت گویاسیستم(شرکت نرم افزاری)

 • شرکت گویاسیستم با سمت تحلیلگر سیستم‌های منابع انسانی از مجموعه سیستم جامع کارخانه سیمان اردبیل از 01/07/1379 لغایت 01/12/1379.

شرکت مهندسین مشاور نظم آران(شرکت نرم افزاری و ارایه دهنده سرویس‌های مشاوره)

 • شرکت مهندسین مشاور نظم آران با سمت معاونت پروژه طرح جامع آماری شرکت برق منطقه ای تهران از 01/03/1381 لغایت 01/12/1382.
 • شرکت مهندسین مشاور نظم آران با سمت مدیر پروژه طرح جامع نرم افزاری شرکت متروی تهران از 01/01/1381 لغایت 29/12/1382.
 • شرکت مهندسین مشاور نظم آران با سمت تحلیلگر و طراح سیستم‌های منابع انسانی و فروش از مجموعه سیستم جامع شرکت باتریسازی نیرو(صبا باتری) از 03/11/1378 لغایت 29/12/1380.

شرکت حنفا(شرکت نرم افزاری)

 • شرکت حنفا با سمت کارشناس پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری وزارت کشور از 11/07/1378 لغایت 02/11/1378.