علیرضا نیکوکار

تحصیلات: لیسانس علیرضا نیکوکار
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
شغل: مدیر پروژه در پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی
استان: تهران شهر: تهرانسوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مدرک تحصیلی :  لیسانس مهندس شیمی از دانشکده فنی دانشگاه تهران

سوابق کاری     :    24 سال

تجربیات وتوانمندیها :

از خرداد ماه 1389 تا کنون

شرکت مهندسی پرآور

 • مدیر پروژهPMC   پروژه ایجاد مجتمع تولیدی کود شیمیایی اوره پتروشیمی مسجد سلیمان-(فروردین ماه 1393 تا کنون)
 • مدیر نظارت بر مهندسی پروژه ایجاد مجتمع تولیدی کود شیمیایی اوره پتروشیمی مسجد سلیمان و مشاور فنی در تهیه مشخصات فنی برای واحدهای مجتمع و شرکت در جلسات فنی با پیمانکار چینی جهت نهایی سازی بخش های عمومی، قراردادی و فنی پیمان-( فروردین ماه 1390 تا فروردین 1393)
 • مدیر پروژه واحد شیرین سازی کوپال-( فروردین ماه 1392 تا آبان 1392)
 • مدیر مهندسی پروژه واحدهای شیرین سازی رگ سفید 1 و 2 و بینک جهت انجام مهندسی پایه و تفصیلی و تهیه مدارک مناقصه PC -(خرداد ماه 1389 تا فروردین ماه 1390)

همزمان مشارکت در انجام شبیه سازی ها و طراحی های فرآیندی و تهیه مدارک مربوطه، تهیه نقشه های PFD و P&ID، تهیه مدارک و برگه های داده های فرآیندی ، مشارکت با گروههای مهندسی برق، ابزاردقیق، لوله کشی، مکانیک و سیویل جهت اجرای درست Interface های گروههای مختلف، تهیه شرح فرآیند، فلسفه کنترل و فلسفه از سرویس خارج شدن اضطراری و همچنین دستورالعمل راه اندازی، راهبری و بهره برداری و از کار اندازی واحد

 

از خرداد ماه 1384 تا اردیبهشت ماه سال 1389

شرکت مهندسی و توسعه انرژی پایدار

 • هماهنگ کننده فعالیتهای مهندسی شرکت و مدیریت کلیه پروژه هایی که در سالهای 1385 تا 1389 در شرکت اجرا گردیدند.
 • هماهنگ کننده و کارشناس فنی در پروژه خط لوله اتیلن غرب کشور (شرکت توسعه صنایع پتروشیمی) جهت تهیه اسناد مناقصه EPCC اجرای ایستگاههای تقویت فشار، حفاظت کاتدی و ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری.
 • هماهنگ کننده فعالیتهای مهندسی و کارشناس فنی در تهیه مدارک در پروژه تعیین حریم ایمنی خطوط لوله (شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب).
 • مدیریت پروژه های زیر:
 • تهیه مشخصات فنی پروژه RO شرکت آب نیرو پتروشیمی بندر امام و تهیه مدارک مناقصه و انجام مناقصه پروژه مذکور و انتخاب پیشنهاد برتر
 • تهیه مشخصات فنی برای پروژه بویلرهای ششم و هفتم شرکت آب نیرو پتروشیمی بندر امام و تهیه مدارک مناقصه و انجام مناقصه پروژه مذکور و انتخاب پیشنهاد برتر
 • تهیه مشخصات فنی برای پروژه کمپرسورهای پنجم و ششم شرکت آب نیرو پتروشیمی بندر امام و تهیه مدارک مناقصه و انجام مناقصه پروژه مذکور و انتخاب پیشنهاد برتر
 • مدیریت پروژه نظارت بر پروژه EPC واحد RO شرکت آب نیرو پتروشیمی بندر امام
 • طراحی پایه و تفصیلی پروژه طراحی سیستمهای یوتیلیتی شرکت آب نیرو پتروشیمی بندر امام (تهیه مشخصات فنی، انجام محاسبات و شبیه سازی های فرآیندی و تهیه مدارک مهندسی جهت واحدهای جدید یوتیلیتی مورد نیاز برای  Revamping  واحدهای یوتیلیتی و همچنین نقشه های اجرایی و مدارک مهندسی برای ایجاد تغییرات در Inter-connection Piping واحدهای یوتیلیتی پتروشیمی بندرامام)
 • مدیرپروژه نظارت بر پروژه EPC تلمبه خانه جدید شهید چمران اهواز و نظارت بر تهیه مدارک و نقشه های مهندسی تهیه شده توسط مشاور مهندسی پروژه، بررسی مدارک خرید و اعلام نظر برای تصحیح آنها، شرکت در جلسات فنی با سازندگان تجهیزات، بررسی TBE تهیه شده توسط پیمانکار و اعلام نظر در خصوص آنها، نظارت بر انجام قرارداد با سازندگان از طریق کنترل Purchase Order های تهیه شده، نظارت بر عملکردسازندگان تجهیزات از طریق بررسی نقشه ها و مدارک ساخت، عملکرد بازرسی فنی بر اساس Inspection Test Plan  و بازدید مراحل ساخت، سرپرستی تیم نظارت بر نصب و اجرای پروژه بعنوان مدیر نظارت پروژه و سرکشی و بازدید مداوم از کارگاه در طی اجرای پروژه، بررسی صورت وضعیتهای پیمانکار و تایید و  ارسال آنها برای کارفرما، بررسی شرح وظایف پیمانکار و تعیین اضافه کاری و کسر کاری مربوطه و بررسی Claim های اضافه کاری و کسر کاری پیمانکار و ارائه نظر و ارسال آنها برای کارفرما  جهت انجام مراحل بعدی  
 • مدیر پروژه طراحی پایه پروژه های مراکز انتقال فراورده خط لوله نایین– ری و مخازن تعادلی نایین (شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران) و تهیه مدارک مهندسی، مشخصات فنی، انجام محاسبات مهندسی و شبیه سازی های فرآیندی، تهیه نقشه های اجرایی فاز مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصه  EPC برای توسعه سه تلمبه خانه موجود رفسنجان، یزد و نایین و ایجاد یک تلمبه خانه جدید در کاشان و مخازن ذخیره استراتژیک در نایین و توسعه پایانه ری جهت دریافت فرآورد بصورت مستقیم از بندرعباس

 

از سال 1383- تا سال  1384

پتروشیمی اروند

 • سرپرست پروژه واحد اتیلن
 • تهیه اسناد مناقصه و مشخصات فنی برای پروژه، بررسی پیشنهادات فنی شرکت کنندگان در مناقصه و شرکت در جلسات Clarification جهت یکسان سازی پیشنهادات، تهیه Technical Bid Evaluation و معرفی تکنولوژی و پیشنهاد فنی برتر

 

از سال 1381 تا سال  1383

پتروشیمی پردیس:

 • سرپرست پروژه یوتیلیتی  و Interconnections مجتمع GTL، شامل :
 • همکاری با تیم پروژه شرکت شل (شریک شرکت پردیس در پروژه GTL) در نظارت بر عملکرد شرکت Kellogg مشاور مهندسی پروژه در تهیه BDP واحد GTL و واحدهای یوتیلیتی در دفتر لندن
 • بررسی مدارک مهندسی تهیه شده توسط مشاور برای پروژه و اعلام نظر بر روی مدارک

 

 • همکاری با پتروشیمی مبین در پروژه Top Deck اسکله های بارگیری پتروشیمی در منطقه اقتصادی پتروشیمی پارس جنوبی، شامل:
 • نظارت بر عملکرد مشاور مهندسی و پیمانکار پروژه در تهیه مدارک مهندسی، خرید اقلام و اجرای پروژه  
 • بررسی مدارک مهندسی تهیه شده توسط مشاور مهندسی و اعلام نظر جهت تصحیح مدارک بر اساس مشخصات و استانداردهای مهندسی مورد نظر پیمان
 • نظارت بر عملکرد پیمانکار در اجرا در سایت

 

از سال 1374 تا سال 1381

پتروشیمی خراسان:

 • سرپرست مهندسی فرآیند مجتمع پتروشیمی خراسان (1381 -1379 ) شامل:
 • سرپرستی تیم مهندسی برای نظارت بر عملکرد بهره برداران واحدهای مجتمع، کنترل تولید، انجام Performance Test در واحدهای تولیدی و یوتیلیتی، بررسی وضعیت عملکرد دستگاهها و واحدها، بررسی گلوگاهها و ارایه نظر جهت رفع مشکلات مربوطه، انجام محاسبات فرآیندی و تهیه مدارک مهندسی فرآیند برای ایجاد تغییرات جهت رفع مشکلات بهره برداری، بهینه سازی فرآیند، صرفه جویی انرژی و یا بهبود عملکرد در خصوص موارد زیست محیطی، بررسی روشهای پیش راه اندازی و راه اندازی واحدها و درصورت لزوم تهیه اصلاحیه برای آنها، همکاری با تیم بهره برداری و همچنین نظارت بر عملکرد آنها در عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی و بهره برداری واحدهای مجتمع، تهیه دستورالعمل و انجام نظارت برای تعویض کاتالیست، انجام شستشوهای شیمیایی،  و دیگر وظایف مهندسی فرآیند در مجتمع های پتروشیمی.
 • سرپرست مهندسی واحدهای تولیدی (1379- 1376) شامل:
 • سرپرستی مهندسی فرآیند واحدهای آمونیاک و اوره برای نظارت بر عملکرد بهره برداران واحدهای آمونیاک و اوره مجتمع، کنترل تولید، انجام Performance Test در واحدهای مذکور، بررسی وضعیت عملکرد دستگاهها و واحدهای آمونیاک و اوره، بررسی گلوگاهها و ارایه نظر جهت رفع مشکلات مربوطه، انجام محاسبات فرآیندی و تهیه مدارک مهندسی فرآیند برای ایجاد تغییرات جهت رفع مشکلات بهره برداری، بهینه سازی فرآیند، صرفه جویی انرژی و یا بهبود عملکرد در خصوص موارد زیست محیطی و دیگر وظایف مهندسی فرآیند در واحدهای تولیدی
 • سرپرستی تیم مهندسی فرآیند واحدهای تولیدی برای انجام Performance Test واحدهای مذکور تحت نظارت کارشناسان شرکت Kellogg در راستای تعهدات قراردادی شرکتهای کلاگ و کاوازاکی بعنوان پیمانکاران EP پروژه واحدهای آمونیاک و اوره پتروشیمی خراسان و پیگیری کاستی های مشاهده شده در Performance Test و نهایتاً قانع نمودن شرکت های یاد شده به جبران خسارتها و رفع کاستی های واحدها با هزینه ای معادل با دو میلیون و پانصد هزار دلار.
 • سرپرست پروژه‎های اسید سولفوریک و سولفات آمونیم پتروشیمی خراسان. (این پروژه‎ها از شناسائی صاحبان لیسانس تا مرحله امضاء پیشنویس قرارداد توسط برندگان مناقصه به پیش رفت. عدم اجرای پروژه بدلیل عدم تخصیص بودجه بوده است) (1378-1376) شامل:
 • تهیه اسناد مناقصه و مشخصات فنی برای پروژه، بررسی پیشنهادات فنی شرکت کنندگان در مناقصه و شرکت در جلسات Clarification جهت یکسان سازی پیشنهادات، تهیه Technical Bid Evaluation و معرفی تکنولوژی و پیشنهاد فنی برتر
 • سرپرست شیفت و سرپرست واحد آمونیاک (1376-1375)
 • سرپرستی و شرکت در عملیات پیش راه اندازی، راه اندازی، راهبری نرمال، از سرویس خارج کردن واحد آمونیاک و کنترل شرایط در مواقع بروز شرایط اضطراری و از سرویس خارج شدن اضطراری واحد.
 • راهبری و پایش شرایط بهره برداری واحد و عملکرد کلیه تجهیزات ثابت و دوار
 • تلاش در تثبیت شرایط عملیاتی در جهت دستیابی به برنامه تولید در نظر گرفته شده برای واحد
 • بررسی عملکرد تجهیزات و درخواست تعمیرات پیشگیرانه در راستای استمرار تولید
 • بررسی گلوگاههای عملیاتی و درخواست کمک فنی از مهندسی فرآیند و یا مهندسی عمومی و ارایه پیشنهاد فنی
 • ناظر فرآیندی در حین ساختمان واحد آمونیاک (1375-1374)
 • نظارت بر عملکرد گروه نصب و ساختمان و حصول اطمینان از اجرای لوله کشی مطابق با نقشه های فرآیندی،
 • بررسی تجهیزات ثابت و دوار و تهیه Check List جهت رفع نواقص آنها بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه
 •  حصول اطمینان از انجام کلیه فعالیتها قبل از تحویل آن به بهره بردار جهت انجام عملیات پیش راه اندازی
 • بازرسی برجها و نظارت بر نصب تجهیزات داخل برجها
 • نظارت بر انجام عملیات Catalyst Loading راکتورها
 • انجام عملیات Oil Flushing لوله های روغنکاری کمپرسورها و ماشین آلات حساس
 • راه اندازی کلیه کمپرسورها و توربینهای واحد آمونیاک و انجام عملیات Governor Test  و تنظیمات اولیه لازمه

 

از سال 1369 تا سال  1374  

پتروشیمی بندرامام :

 • سرپرست شیفت واحد الفین  (1374-1372) شامل:
 • سرپرستی و شرکت در عملیات پیش راه اندازی، راه اندازی، راهبری نرمال، از سرویس خارج کردن  برنامه ریزی شده واحد الفین (اتیلن) و کنترل شرایط در مواقع بروز شرایط اضطراری و از سرویس خارج شدن اضطراری واحد.
 • راهبری و پایش شرایط بهره برداری واحد و عملکرد کلیه تجهیزات ثابت و دوار
 • تلاش در تثبیت شرایط عملیاتی در جهت دستیابی به برنامه تولید در نظر گرفته شده برای واحد
 • بررسی عملکرد تجهیزات و درخواست تعمیرات پیشگیرانه در راستای استمرار تولید
 • بررسی گلوگاههای عملیاتی و درخواست کمک فنی از مهندسی فرآیند و یا مهندسی عمومی و ارایه پیشنهاد فنی

 

 • ناظر فرآیند در دوره ساختمان واحد الفین (1372-1370) شامل:
 • نظارت بر عملکرد گروه نصب و ساختمان و حصول اطمینان از اجرای لوله کشی مطابق با نقشه های فرآیندی،
 • بررسی تجهیزات ثابت و دوار و تهیه Check List جهت رفع نواقص آنها بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه
 •  حصول اطمینان از انجام کلیه فعالیتها قبل از تحویل آن به بهره بردار جهت انجام عملیات پیش راه اندازی
 • تهیه نقشه های اجرایی برای انجام عملیات اسید شویی و سرپرستی تیم اجرایی لوله کشی موقت و تهیه پمپ مناسب و سرپرستی و اپراتوری و راهبری تیم عملیات اسید شویی کلیه خطوط لوله بخار Super High Pressure  و
   
  High Pressure و Medium Pressure
 • بازرسی برجها و نظارت بر نصب تجهیزات داخل برجها
 • نظارت بر انجام عملیات Catalyst Loading راکتورها
 • انجام عملیات Oil Flushing لوله های روغنکاری کمپرسورها و ماشین آلات حساس
 • راه اندازی کلیه کمپرسورها و توربینهای واحد الفین و انجام عملیات Governor Test  و تنظیمات اولیه لازمه

 

 • مهندس فرآیند واحد پالایش مایعات گازی (واحد NF)  (1370-1369) شامل:
 • نظارت بر عملکرد بهره برداران واحد NF مجتمع پتروشیمی بندر امام، کنترل تولید، بررسی وضعیت عملکرد دستگاهها، بررسی گلوگاهها و ارایه نظر جهت رفع مشکلات مربوطه، انجام محاسبات فرآیندی و تهیه مدارک مهندسی فرآیند برای ایجاد تغییرات جهت رفع مشکلات بهره برداری، بهینه سازی فرآیند، صرفه جویی انرژی و یا بهبود عملکرد در خصوص موارد زیست محیطی و دیگر وظایف مهندسی فرآیند

 

دست آوردهای دیگر :

 • انجام پروژه امکان سنجی ایجاد واحد الفین در مجتمع پتروشیمی خراسان (کارفرما، اداره تحقیق و توسعه پتروشیمی خراسان)
 • عضو تیم اجرایی و هماهنگ کننده جهت نهایی سازی مدارک در پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه
  Oil Industries Import/Export terminal in Qeshm Island   در شرکت رویان فرانگار (کارفرما شرکت شل)
 • ارائه سه مقاله بصورت پوستر و سخنرانی در کنگره بین‎المللی آمونیاک در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کنگره پنجم مهندسی شیمی
 • انتخاب بعنوان کارمند نمونه در سطح شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1379
 • انتخاب بعنوان کارمند نمونه ایمنی در پتروشیمی خراسان در سال 1378
 • انتتخاب بعنوان کارمند نمونه شرکت مهندسی و توسعه انرژی پایدار در سال 1387

 

 

توانمندیها:

 1. بهره برداری
 • مدیریت و سرپرستی مجتمع ها و واحدهای بهره برداری
 • سرپرستی تیم پیش راه اندازی و راه اندازی واحدهای جدید و شرکت در عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی و بهره برداری واحدهای نفت و گاز پتروشیمی و نیروگاهها
 • تهیه دستورالعملهای پیش راه اندازی، راه اندازی و توقف عادی و اضطراری واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها
 • بررسی های مهندسی برای رفع تنگناهای فرآیندی واحدهلی نفت و گاز و پتروشیمی
 • انجام بررسی های مهندسی در خصوص ایمنی و محیط زیست واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی و ارایه راه کار برای رفع مشکلات مربوطه
 • انجام محاسبات، بررسی ها و خدمات مهندسی فرآیند واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی

 

 1. مهندسی فرآیند پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی
 • انجام محاسبات مهندسی برای تعیین سایز لوله ها و مشخصات فنی تجهیزات دوار و ثابت
 • انجام شبیه سازی با استفاده از نرم افزارهای ProII , Hysys, Pipesys
 • تهیه مشخصات فنی برای بخش فرآیند
 • تهیه برگه های داده های فرآیندی DATA SHEET
 •  تهیه نقشه های PFD & PID
 • انتخاب دستگاههای فرآیندی و انجام محاسبات مربوط
 • تهیه مدارک فلسفه طراحی، فلسفه کنترل فرآیند و فلسفه Shut Down
 • تهیه مدارک ESD & Control System Cause & Effects
 • و غیره

 

 1. مدیریت پروژه ها
 • تهیه پیشنهادات فنی برای مناقصات
 • تسلط کامل بر چارچوب های فنی و قراردادی پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و تهیه مدارک مناقصه برای پروژه های مهندسیE، مهندسی و خرید EP و مهندسی و خرید و اجرا EPC  واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها
 • مدیریت بر انجام خدمات مهندسی پایه و تفصیلی و خدمات خرید، خرید و اجرای پروژه های EPC واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها
 • نظارت و انجام هماهنگی های مربوط به تهیه مدارک توسط دیسیپلینهای مختلف مهندسی که در تهیه آنها می بایستی به نیازهای فنی گروههای مختلف دیگر توجه گردد و انجام هماهنگی های لازم و  رفع مشکلات مربوط به Interface کاری دیسیپلینهای یاد شده
 •  تهیه مدارک خرید برای اقلام مختلف پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها
 • بررسی پیشنهادات سازندگان و تهیه نامه های Clarification
 • یکسان سازی پیشنهادات و تهیه جداول TBE
 • نظارت بر اجرای پروژه های مهندسیE، مهندسی و خرید EP و مهندسی و خرید و اجرا  EPC واحدهای نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها
 • سرپرستی و هماهنگی برای انجام برآوردهای مالی
 • تهیه روشها و دستورالعملهای اجرایی برای انجام فعالیتهای طراحی و مهندسی (دستورالعملهای فرآبند های کاری سیستمهای مدیریت یکپارچه)
 • تهیه صورت وضعیت برای پروژه
 • تهیه Claim های کسر کاری و اضافه کاری برای پروژه
 • در پروژه های نظارتی، بررسی صورت وضعیتهای پیمانکار و تایید و ارسال آنها برای کارفرما، بررسی شرح وظایف پیمانکار و تعیین اضافه کاری و کسر کاری مربوطه و بررسی Claim های اضافه کاری و کسر کاری پیمانکار و ارائه نظر و ارسال آنها برای کارفرما  جهت انجام مراحل بعدی 
 • و غیره
مشخصات کاربر

رازنامه در شبکه های اجتماعی
دریافت نسخه اندروید از رازنامه دریافت نسخه اندروید از گوگل دریافت نسخه اندروید از بازار
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .