حمید نصیری

حمید نصیری
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: مدیر و مشاورمالی و مالیاتی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

 

عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان

مدرس سازمان مدیریت صنعتی 

مدرس دانشگاه آزاد 

مدرس دانشگاه پیام نور 

عضو انجمن حسابداران خبره

مسئول مالی جامعه حسابداران رسمی ایران

مشاور و مدیر مالی شرکت بازرگانی الهام بیسان ( بازرگانی صادرات وواردات و تولید )

مشاور مالی هیات مدیره شرکت پارس لامع ( تولیدی صنعت نساجی )

مدیرمالی واداری  تعاونی مسکن سایپا ( پیمانکاری )

مدیرمالی واداری شرکت پارس تجهیز کاران کیمیا ( هلدینگ فاتح صنعت بخش نفت گاز پتروشیمی )

مدیر مالی شرکت مارون کار و شرکت حساب اندیش ( خدمات مالی)

کارشناس اعتبارات  ومالی لیزینگ صنعت ومعدن 

 

مسلط به نرم افزارهای مالی شامل : محاسب ، تدبیر ، حساب اندیش ،مال ایران ، همکاران و سپیدارو........