علی مومنی

تحصیلات: لیسانس علی مومنی
رشته تحصیلی: مهندس شیمی
شغل: کاشناس ارشد hse - سیستمهای مدیریت
استان: خوزستان شهر: بندرماهشهرسوابق تحصیلی،علمی و کاری:

مدارک و گواهینامه های آموزشی دریافت شده :

 • ممیز سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001  )
 • ممیز سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )
 • ممیز سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ایی (ISO 18001 )
 • ممیز سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001 )
 • ممیز سیستم HSE-MS
 • ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه  (IMS )
 • دوره آموزش آنالیز حالتهای خطا و اثرات آن (FMEA )
 • دوره آموزش ارزیابی ریسک ( RT )
 • دوره آموزشی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی
 • دوره آمورشی ( HAZOP )
 • دوره آموزشی ارزیابی مدل تعالی کیفی( (EFQM
 • دوره آموزشی توسعه عملکرد( QCC )
 • دوره آموزشی دوایر کنترل کیفیت ( QCC )
 • دوره آموزشی تجزیه و تحلیل آنالیز داده ها (WITH ISO 10017)
 • دوره آموزشی مهندسی ارزش ( VE )
 • دوره آموزشی کنترل فرآیند ( SPC )
 • دوره آمورشی کنترل عملیات HSE
 • دوره آموزشی حمل و نقل مواد آلوده به PCB ( شرکت TREDI فرانسه )
 • دوره آموزشی مدیریت تغییر ( MOC )
 • دوره آموزشی ارزیابی مدل تعالی مدیریت سبز
 • دوره آموزشی ارزیابی مدل تعالی انرژی
 • دوره آموزشی مدیریت و کنترل پسابهای صنعتی ( سازمان محیط زیست )
 • دوره آموزشی مدیریت و کنترل پسابهای صنعتی ( دانشگاه صنعتی شریف )
 • دوره آموزشی مدیریت و کنترل پسابهای صنعتی ( سازمان اقتصادی منطقه ویژه )
 • دوره آموزشی مدیریت مواد زائد( سازمان اقتصادی منطقه ویژه )
 • دوره آموزشی مدیریت مواد زائد ( دانشگاه امیر کبیر)
 • دوره آموزشی مدیریت پسماندهای الکترونیکی ( نهاد محیط زیست سازمان ملل)
 • دوره آموزشی حسابداری سبز ( دانشگاه تهران )
 • دوره آموزشی مدیریت و کنترل آلایندهای اتمسفری ( سازمان اقتصادی منطقه ویژه )
 • دوره آموزشی آشنایی با مدل سازی انتشار آلایندهای اتمسفری
 • دوره های آموزشی POWER POINT – OUT LOOK – WORD- EXCEL- INTERNET

 

فعالیتهای اجرایی :

 • عضو کمیته سیستمهای مدیریت (ISO 9000 – ISO 14000- ISO 50001 – OHSAS 18000) شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام ( طرح ریزی استقرار نگهداری )
 • عضو مامور ( پتروشیمی بندرامام ) در خصوص مشاوره به شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه برای استقرار سیستمهای مدیریت .
 • عضو کمیته HSE شرکت پتروشیمی بندر امام ( طرح ریزی استقرار نگهداری)
 • عضو کمیته اجرایی مدل تعال ( EFQM ) پتروشیمی بندرامام
 • عضو کمیته اجرایی مدل تعالی ( مدیریت سبز ) پتروشیمی بندرامام
 • عضو کمیته اجرایی مدل تعالی ( مدل انرژی ) پتروشیمی بندرامام
 • مدیر پروژه 5S شرکت کیمیا پتروشیمی بندرامام
 • دبیر کمیته مدیریت تغییر شرکت کیمیا پتروشیمی بندرامام
 • عضو کار گروه مدیریت پسماند شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • عضو کارگروه مدیریت پسماند شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
 • مشارکت در پروژه ارزیابی زیست محیطی شرکت پتروشیمی مارون
 • مشارکت در پروژه ارزیابی ریسک شرکت پتروشیمی مارون
 • مشارکت در پروژه HAZOPE شرکت پتروشیمی مارون
 • مشارکت در پروژه JSA شرکت پتروشیمی مارون
 • مشارکت در پروژه مدیریت پسماندهای شرکت پتروشیمی رازی
 • مشارکت در پروژه ارزیابی زیست محیطی شرکت پتروشیمی آبادان
 • مشارکت در پروژه ارزیابی ایمنی شرکت پتروشیمی آبادان
 • مسئول آموزش اداره محیط زیست شرکت پتروشیمی بندرامام
 • مشارکت در تهیه دستورالعملها و روشهای اجرایی اداره HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • سرپرست فنی اولین و تنها لندفیل ( مرکز دفن بهداشتی پسماندهای صنعتی ) ایران
 • مشاوره در استقرار سیستمهای مدیریت شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه
 • مشارکت در اجرای ممیزی سیستمهای مدیریت شرکت پتروشیمی بندرامام و سایر شرکتهای مستقر در منطقه
 • نظارت بر کنترل جنبه ها نمونه گیری و آنالیز پسابهای صنعتی نمونه گیری و آنالیز آلاینده های اتمسفری- پسماندهای صنعتی شرکت پتروشیمی بندرامام
 • نظارت و مشارکت در پروژه های زیست محیطی ( طرح ریزی اجراء اثر بخشی ) شرکت پتروشیمی بندرامام .
 • مشارکت با اداره مهندسی فرآیند و بهره برداری و تعمیرات در خصوص شناسایی و رفع مشکلات زیست محیطی . کیفیت محصول ، ایمنی و بهداشتی.
 • نظارت بر وضعیت عملکردی تجهیزات موثر بر محیط زیست ، کیفیت ، ایمنی و بهداشت شرکت پتروشیمی بندرامام
 • نظارت بر اجرای رویه ها و مصوبات مدیرت تغییر پتروشیمی کیمیا بندرامام
 • مشارکت در طرح بزرگ ارزیابی کمی و کیفیت آلاینده های اتمسفری شرکت پتروشیمی بندر امام.
 • مشارکت در طرح ارزیابی کمی و کیفی پسماندهای شرکت پتروشیمی بندرامام
 • عضو تیم ممیزی سیستم های مدیریت پتروشیمی بندرامام
 • مشارت در پروژه HAZOPE شرکت کیمیا بندرامام

 

فعالیتهای آموزشی  انجام شده ( به عنوان مدرس )

اجرای دوره های آموزشی در شرکت پتروشیمی آبادان پالایشگاه آبادان شرکت ره آوران پتروشیمی شرکت تندگویان شرکت مارون شرکت پتروشیمی بندرامام- شرکت پتروپک موسسه فرافن .

 • دوره آموزشی استانداردهای رایج در پتروشیمی
 • دروه آموزشی کنترل پسابهای صنعتی
 • دوره آموزشی سیستم مدیریت کیفیت
 • دوره آموزشی سیستم مدیریت زیست محیطی
 • دوره آموزشی HSE-MS
 • دوره آموزشی IMS
 • دوره آموزشی مدیریت تغییر
 • دوره آموزشی کنترل عملکرد زیست محیطی
 • دوره آموزشی قوانین و مقررات زیست محیطی
 • دوره آموزشی مدیریت پسماندهای صنعتی

 

فعالیتهای پژوهشی

الف ) نظارت و یا همکاری صنعتی پروژه های پژوهشی مرکز پژوهش پتروشیمی بندرامان و NPC :

 • جداسازی جیوه از پسابها به روش زیست پالایی
 • جداسازی جیوه از رسوبات به روش الکتروکنتیک
 • جداسازی جیوه از پسماندهای آب نمک
 • جداسزی EDC از پساب به روش تقطیر
 • جداسازیEDC از پساب به روش غشایی
 • تجزیه MTBE از پساب بوسیله فتوکاتالیزور
 • ارزیابی و آنالیز فلزات سنگین در خور موسی
 • اندازه گیری MTBE در اتمسفر واحدMTBE
 • شناسایی و کنترل هیدروکربنهای منتشر شده در واحد وینیل کلراید
 • تثبیت پسماندهای خطرناک بوسیله غبار سیمان
 • ارزیای عملکرد زیست محیطی پتروشمی بسپاران

ب ) داوری پروژه های پژوهشی مرکز پژوهش پتروشیمی بندرامام و NPC

پ  ) انتخاب به عنوان پژوهشگر فعال در سه سال متوالی 87-86-85

ت   ) پذیرش مقاله در سمینارها و کنفرانسها بصورت ارائه شفاهی یا پوستر:

 • مقاله حذف EDC از پساب واحد وینیل کلراید
 • مقاله طراحی و مدیریت لندفیل
 • مقاله حذف جیوه از پساب
 • مقاله مدیریت پسماندها ( رتبه اول سمینار تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران ) .

مهارت و توانمندی

مشاوره برای ابجاد نگهداری و سیستمهای مدیریت

 • IMS
 •   IS0 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • HSE – MS
 • مدیریت سبز
 • مدیریت انرژی
 • مدل تعالیEFQM

 

مشاوره موضوعات و پروژه های HSEQ :

 • کاستی سنجی
 • ارزیابی ریسک های ایمنی و جنبه های زیست محیطی
 • JSA
 • ارزیابی مدیریت پسماندها
 • ارزیابی مدیریت پسابها
 • ارزیابی مدیریت آلاینده های اتمسفری

آموزش  و تدریس

 • کنترل پسابهای صنعتی
 • سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
 • سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
 • مدیریت سبز
 • مدل تعالی EFQM
 • OHSA 18001
 • HSE – MS
 • HSE - PLAN
 • مدیریت تغییر
 • کنترل عملکردهای زیست محیطی
 • کنترل و مدیریت پسماندهای صنعتی
 • آلودگیهای زیست محیطی
 • راهبری مرکز دفن بهداشتی پسماند( لندفیل ).
 • MSDS
 • ایمنی عمومی
مشخصات کاربر

رازنامه در شبکه های اجتماعی
دریافت نسخه اندروید از رازنامه دریافت نسخه اندروید از گوگل دریافت نسخه اندروید از بازار
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .