محمدرضاترکمن

محمدرضاترکمن
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی
شغل: مهندس مشاور
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: